Leivonmäen turvetuotannosta poistunut Haapasuo on tällä hetkellä Neova Oy:n (entinen Vapo) biodiversiteettiohjelman kärkihankkeita. Entisen turvesuon lohkosta muodostetaan 73 hehtaarin kosteikko. Kyse on valtakunnallisestikin isosta kohteesta, joka lisää roimasti luonnon monimuotoisuutta.

Kosteikon rakentaminen on aloitettu viime talvena. Keski-Suomen ely-keskus on tehnyt alueelle kymmenkunta pesimäsaareketta linnuille, ja saarekkeita tehdään lisää tänä kesänä.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo (vihr.) vieraili Neovan ennallistamiskohteella perjantaina. Ohisalo piti hanketta erinomaisena etenkin sen laajuuden osalta.

Turvetuotanto Haapasuolla päättyi vuonna 2020, jonka jälkeen alueella on siirrytty jälkihoitovaiheeseen. Haapasuon jälkihoitotoimien vahvistamista sekä ympäristöluvan rauettamista koskeva hakemus on parhaillaan aluehallintoviraston käsittelyssä.

Kosteikon lopullinen vesittäminen tapahtuu, kunhan lainvoimainen luparatkaisu on löydetty. Aikataulu tälle on vaikeasti arvioitavissa, mutta Neovan toiveena on päästä töihin joko syksyllä tai tulevana keväänä.

Valuma-alue kohteessa on pienehkö, joten syksyn tai kevään sateet ja sulamisvedet ovat isossa roolissa alueen täyttämisessä. Kun kosteikko on valmis, sen odotetaan houkuttelevan runsaasti vesilinnustoa. Tämä puolestaan saattaa avata mahdollisuuksia luontomatkailun kehittämiseen.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo (vihr.) vieraili Neuvon ennallistamiskohteella perjantaina.  Paikan pohjoispäässä on entuudestaan ollut kaikkien käytössä oleva lintutorni.

Kuva näyttää millaiseksi Haapasuon entinen turvetuotantoalue muuttuu pohjoisosiltaan, kunhan vesittäminen on saatu tehtyä. Punainen piste kuvaa lintutornia. Harjunlahdentie kulkee alueen pohjoispuolella.