Kesä on parhaimmillaan ja saamme nauttia tarjolla olevasta kulttuuri- ja ohjelmapalveluista. Elämme meille tärkeää lomakautta ja se näkyy päivittäisessä katukuvassa. On mukava nähdä se vapautuneisuus, hyväntuulisuus ja myönteisyys, mikä seutukunnallamme vallitsee. Tämä kaikki saa myös meidät paikkakuntalaiset heräämään pitkän pandemiakauden ja talvikauden jälkeen. Kokonaisuus näyttää todella hyvältä!

Kuntapäättäjinä olemme myös siirtyneet lomakaudelle, pidämme heinäkuun ajan varsinaisen poliittisen päätöksenteon taustalla ja keskitymme lataamaan akkujamme tuleviin syksyn haasteisiin. Tauko antaa mahdollisuuden osallistumaan ja olemaan mukana tilaisuuksissa ja tapahtumissa, joista meillä ei ole puutetta. Aktiivisuutta, järjestelyn halua ja tahtoa löytyy, siitä lämmin kiitos kaikille. Ollaan mukana!

Viime vuoden elokuussa aloittivat uudet päättäjät valtuustokautensa. Kokemuksia on muodostunut jo lähes vuoden ajalta. Valtuuston puheenjohtajan roolissa voin todeta, että toiminta on käynnistynyt hyvin. Olemme saaneet päätökset aikaan keskeisistä kuntaamme liittyvistä asioista ja olemme hyvässä yhteistyössä pystyneet kohdistamaan näkemyksemme lähiajan uudistuksiin ja kuntakentän muutoksiin, jotka todellakaan eivät ole vähäiset. Yhteistyö on sujunut ja yhdessä olemme luotsanneet toimintaamme kuntalaisten parhaaksi. Päätöksien valmistelu, kuntalaisten osallistaminen ja asioista tiedottaminen ovat nousseet toimintamme keskiöön. Näen, että nämä asiat tulevat entisestään korostumaan osana päätöksentekoamme.

Ajankohtaisina asioina ovat esillä hyvinvointialueiden muodostamiset ja valmistautumiset toiminnan käynnistämiseen tulevan vuoden 2023 alusta lukien. Kunnan toiminnan painopiste muuttuu elinvoiman, hyvinvoinnin, viihtyvyyden ja ennalta ehkäisevän toiminnan alueille. Joutsassa olemme valmistautuneet tähän uudistukseen jo useamman vuoden ajan. Merkittävät ja nyt loppusuoralla olevat rakennushankkeemme Sote-kampukseen liittyen ovat olleet osa tätä valmistautumisprosessia. Pystymme jatkossa tarjoamaan palveluja uusissa, toimivissa tiloissa; Sote-keskuksessa, sairaanhoitoon, kuntotutukseen ja kotihoitoon liittyvässä SaKuKo:ssa ja vielä kuluvan vuoden lopulla valmistuvissa suuhygienian-hammashoidon sekä keittiön tiloissa.

Meidän on pystyttävä paikallisesti tekemään päätöksiä, jotka turvaavat riittävien palvelujen säilymisen Joutsassa. Myös tilat on oltava sellaisessa kunnossa, että ne kiinnostavat ja niissä toiminta jatkuu tämän uudistuksenkin jälkeen.

Hyvinvointialue ja siihen oleellisesti liittyvä maakunta tulee käyttämään merkittävää valtaa ja vallankäyttö tulee keskittymään. Valmiutta, valmistautumista ja seurantaa tarvitaan peruskunnissa. Myös kuntien väliselle yhteistyölle löytyy tilausta.

Loppuvuoden merkittäviä asiakokonaisuuksia ovat kuntastrategian ja hallintosäännön päivittäminen, kunnan elinkeinopolitiikan ja kunnan elinvoimaisuustekijöiden ympärille sijoittuvat asiat. Myös työvoima- ja yrityspalveluiden järjestelyt nousevat vahvasti esille.

Kokonaisuudessaan Joutsassa edetään ja eletään myönteisesti. Talous on kunnossa, organisaatiouudistukset ja henkilörekrytoinnit ovat onnistuneet ja voimaa haetaan kunnan elinkeinopolitiikkaan ja elinvoimaisuuteen, kärkihankkeita on vireillä ja poliittisessa päätöksenteossa löytyy yhtenäistä näkemystä ja kokemusta. Vapaa-ajan asukkaat ollaan saamassa mukaan kunnan kehittämistoimiin. Usko maaseutuun ja sen elinvoimaisuuteen on meillä yhteinen, strateginen tahtotila. Tulevaisuus on mahdollisuuksia täynnä!

Näillä ajatuksilla haluan kiittää kuntamme henkilöstöä ja osaavaa päättäjäjoukkoa sekä kaikkia kuntalaisia tästä alkaneesta vuodesta ja siitä yhteistyöstä, joilla olemme pystyneet viemään yhteisiä asioita eteenpäin. Toivotan vapaa-ajanasukkaat ja lomalaiset tervetulleeksi Joutsaan, viihtykää, osallistukaa ja pohtikaa, olisiko tämä se paikka, jossa avautuisi mahdollisuus myös pitemmälle oleskelulle maaseutumaisissa olosuhteissa. Turvallisuus, luonnonläheisyys, vesistöt ja vahvat paikalliset palvelut antavat vahvan pohjan tälle pohdinnalle.

Hyvää kesää kaikille ja lämpimästi tervetuloa Joutsan kesään!

Heikki Kuurne

Valtuuston puheenjohtaja

Kirjoitus on osa Päättäjän kynästä -tekstisarjaa, jossa Joutsan johtavat poliitikot ja kunnan toimialajohtajat kirjoittavat toimialansa ajankohtaisista asioista.