Luhangan keskiviikkoiltana kokoontuneen kunnanvaltuuston painavimmat pykälät olivat tilinpäätöksen hyväksyminen vuodelta 2021 sekä tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen käsittely.

Tilinpäätöksen teki poikkeukselliseksi tarkastuslautakunnan tekstiin perustuva esitys, että valtuusto hyväksyy tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden kaikille muille tilivelvollisille paitsi kunnanjohtaja Tuomo Kärnälle.

Esityslistan mukaan kunnanjohtaja Kärnä oli toiminut hallintolain ja hallintosäännön vastaisesti ollessaan koko virkakautensa ajan aina 31.7.2021 asti tarkastuslautakunnan pöytäkirjanpitäjänä ja tosiasiallisena esittelijänä ja arviointikertomuksen tekijänä.

Hän ei ollut saapunut nykyisen tarkastuslautakunnan kuulemistilaisuuksiin ja kieltäytynyt vastaanottamasta kirjallista haastattelumateriaalia. Kärnä oli tehnyt esityksiä, jotka rajoittivat tarkastuslautakunnan tiedonsaantioikeutta ja jotka haittasivat ja estivät lautakunnan toimintaa. Laiminlyödessään viestinnän lautakunnan puheenjohtajan kanssa Kärnä oli rikkonut johtajasopimusta.

Tarkastuslautakunnan kanta jäi kuitenkin tappiolle äänestyksessä äänin 11–3. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Marjo Merivirta (kesk.) teki esityksen, että vastuuvapaus myönnetään kaikille, myös Kärnälle. Häntä kannattivat Antti Huttunen (sd.) ja Martti Viinikainen (kesk.).

Äänestyksessä kaikki tilivelvolliset Kärnä mukaan lukien saivat vastuuvapauden, ja sen epäämisen kannalla olivat tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Juhani Räsänen (kd.), Aki Virtaniemi (kok.) ja Elina Virtaniemi (kok.).

Osin jo tässä pykälässä, ja varsinkin tarkastuslautakunnan arviointikertomusta käsiteltäessä, kuultiin Räsäsen taustoittavan laajalti kunnan tilaa ja sitä, miksi kunnanjohtaja sai toiminnastaan kritiikkiä.

Mainittakoon, että kokouksessa jaettiin tilaisuudesta poissaolleen kunnanjohtaja Kärnän kunnanhallitukselle osoitettu kirjallinen vastaus, jossa hän kiisti syytökset. Kärnä kertoo esimerkiksi kerran päässeensä tarkastuslautakunnan kokoukseen yhteisesti sovittuna aikana, mutta joutuneensa käännytetyksi ovelta pois.

Kunnanvaltuuston kokouksessa jaettiin osin rajuinkin sanankääntein moitteita käytännössä joka suuntaan. Myös Räsäsen toimintaan viitattiin kielteisessä hengessä useita kertoja. Kunnanjohtajan arvostelua pidettiin Viinikaisen puheenvuorossa mustamaalauksena ja sitä vaadittiin lopetettavaksi. Räsänen taas korosti, että hänen kertomansa perustuu tarkkaan dokumentointiin, ja ettei suinkaan viestintuojaa pidä tuomita.

Tilintarkastuskertomus merkittiin tiedoksi ja lähetettiin kunnanhallitukselle, joka arvioi mitä toimenpiteitä sen sisältö aiheuttaa.

Voidaan sanoa, että varsinainen tilinpäätös jäi kokouksen puheenaiheissa hieman sivuraiteille. Vuosikate oli 516.771 euroa ja tilikauden tulos ylijäämäinen 300.822 euroa. Tulosta pidettiin useissa puheenvuoroissa hyvänä.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Pöytäkirjanpitäjä, rakennustarkastaja Risto Salonen sekä valtuuston 1. varapuheenjohtaja Juhani Räsänen (kd.), valtuuston puheenjohtaja Marjo Merivirta (kesk.) ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Hilkka Weijo (kok.) osallistuivat Luhangan valtuuston kokoukseen 29.6.

Tagged with →