Joutsan tekninen lautakunta teki 14.6. katselmuksen Leivonmäen entisen sahan alueella. Lautakunnan mukaan alueella toimiva PyroBit Oy oli rakennuttanut alueelle vaaditun murskekentän, joka oli asiallinen ja hyvin tehty.

Katselmuksen perusteella lautakunta päätti antaa PyroBitille kehotuksen huopamäärän vähentämiseksi, jota oli kentällä reilusti. Ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijon mukaan toiminnanharjoittaja ei päässyt lautakunnan toteuttamalle tarkastuskäynnille mukaan ja nyt parhaillaan on selvityksen alla, paljonko huopaa todellisuudessa alueella on.

Lautakunta kokoontuu seuraavan kerran elokuussa, jolloin asiaa käsitellään. Lautakunta odottaa, että huopamursketta alkaa liikkua kesän aikana eteenpäin.

Vaikka nyt annettu kehotus kohdentui PyroBitille, on puolestaan Tarpaperin toiminnasta valitettu viime keväänä Mäntsälässä.

Keväällä 2021 yrityksen jätteenkäsittelyalueesta tehtiin valitus, jonka perusteella alueella tehdyssä tarkastuksessa havaittiin laitosalueen kattohuopajätteen varastomäärien ylittävän ympäristöluvassa sallitut määrät.

Ympäristötarkastaja Tanja Rajamäki Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksesta toteaa, että tarkastuksen jälkeen yritystä kehotettiin ensin siivoamaan alue. Kehotusten ja kuulemisen jälkeen sille asetettiin hallintopakko. Toiminnanharjoittaja kuitenkin siivosi alueen, joten hallintopakkoa ei ollut tarpeen tuomita.

Viime toukokuussa Mäntsälässä suoritetun tarkastuskäynnin tarkastuskertomuksessa todetaan, että kattohuopajätteitä oli poistettu siirtokuormausasemalta 2216 tonnia, jotka oli toimitettu Leivonmäen jätteidenkäsittelyalueelle. Siirtokirjat poisviedyistä kattohuopajätteistä on toimitettu Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen 30.5.2022.

Tarpaper Recycling Finland Oy

• Yritys on perustettu vuonna 2013, toimialana jätteiden kierrätystoiminta, toimitusjohtaja Martti Hintikka. Tilikaudella 06/2020 liikevaihto 1.222.000 euroa ja tulos 43.000 euroa.
• Yrityksellä on teknisen lautakunnan vuonna 2018 myöntämä ympäristölupa erilliskerätyn kattohuopajätteen vastaanottoon, varastointiin ja esilajitteluun.
• Ympäristöluvan mukaan Leivonmäellä saa vastaanottaa ja käsitellä kattohuopajätettä enintään 19.900 tonnia. Kerrallaan varastoitava kattohuopajätteen enimmäismäärä on 19.900 tonnia.
• Yhtiön valmistama tuote on BitumenMix-bitumikaterouhe, eli kattohuoparouhe. Toimii Leivonmäellä noin hehtaarin kokoisella alueella, joka on vuokrattu PyroBit Oy:ltä.

PyroBit Oy

• Yritys on perustettu vuonna 2017, lakkautettu heinäkuussa 2021 ja asetettu uudelleen kaupparekisteriin heinäkuussa 2021
• Toimialana jalostettujen öljytuotteiden valmistus. Kotipaikka Lahti, toimitusjohtaja Martti Hintikka. Omistaa Leivonmäellä noin kuuden hehtaarin tontin.
• Tekninen lautakunta on myöntänyt helmikuussa 2022 yritykselle ympäristölupa erilliskerätyn kattohuopajätteen vastaanottoon, varastointiin ja esilajitteluun.
• Alueella vastaanotettavan kattohuopajätteen vuotuinen vastaanottomäärä on 10.000 tonnia.
• Käsittelemättömän kattohuopajätteen suurin kertavarastointimäärä 10.000 tonnia.
• Lajiteltu kattohuopajäte toimitetaan Tarpaper Recycling Finland Oy:n viereiseen ympäristöluvalliseen toimipisteeseen jatkojalostettavaksi, samalla alueelle, tontin toiselle laidalle.

Lähteet näihin kahteen infojuttuum: Kauppalehti, Joutsan teknisen lautakunnan pöytäkirjat

Jonna Keihäsniemi

JS 1.2.2022 PyroBit Oy:n ympäristölupahakemus palautettiin valmisteluun

JS 10.2.2022 PyroBit Oy:n täydennetty hakemus käsittelyssä tänään

JS 12.2.2022 PyroBit Oy sai ympäristöluvan kattohuopajätteen vastaanottoon – lautakunta äänesti vakuussummasta

JS 23.5.2022 Tarpaper on ylittänyt varastointimäärät – yhtenä syynä valmiin tuotteen heikko ulosmyynti viime vuosina

JS 1.6.2022 Tekninen lautakunta: PyroBitin ympäristölupaa koskeva valitus hylättävä