Joutsan kunta ottaa elokuussa käyttöön kulttuurikasvatussuunnitelman. Kyse on kulttuuri-, taide- ja kulttuuriperintökasvatuksen toteuttamiseen tarkoitetusta kokonaisuudesta, jonka tarkoituksena on taata kaikille lapsille ja nuorille tasa-arvoinen mahdollisuus kokea taidetta ja osallistua monipuolisesti paikalliseen kulttuuriin.

Suunnitelma tarjoaa lapsille ja nuorille tietoa asuinkunnan historiasta, käytännöistä, merkkihenkilöistä ja olemassa olevasta tarjonnasta samalla, kun se antaa mahdollisuuden avartaa maailmankatsomusta sekä käyttää älyä ja luovuutta.

Kulttuurikasvatussuunnitelmaan on kirjattu ikäluokittain erilaisia toimintoja. Varhaiskasvatusikäisten osalta on mainittu kaikille yhteisesti muun muassa vuodenkiertoon kuuluvat juhlat ja niihin osallistuminen, kirjastovierailut ja mediataitoviikko, ja eri ikäluokille suunniteltuina muun muassa 0–3-vuotiaiden rytmikylpy-työpajat ja 4-vuotiaiden leikkiperinteeseen tutustuminen.

Peruskouluikäisille suunniteltuja yhteisiä toimintoja ovat muun muassa kirjastovierailut, kirjavinkkaukset ja osallistuminen esittävän taiteen esityksiin. Ikäluokittain suunnitellut kokonaisuudet taas liittyvät alakoulun puolella esimerkiksi sanataiteeseen, musiikkiin, kädentaitoihin, draamaan ja paikallisperinteeseen, yläkoulussa esimerkiksi valokuvaukseen ja elokuvakasvatukseen.

Edellä mainitut asiat ovat osa kulttuurikasvatussuunnitelman perustasoa, jonka jälkeen tulee kakkostason toiminta. Kyse on esittävän taiteen kokonaisuuksista, joita ei jaeta ikäryhmittäin, vaan ne ovat useimmiten tarjolla kaikille.

Joutsa on osallistunut viime syksynä käynnistyneeseen Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton järjestämään kulttuurikasvatussuunnitelmien edistämishankkeeseen. Paikallisen kulttuurikasvatussuunnitelman ovat tehneet opettajat Sinikka Lahti Kurkiauran koulusta ja Liisa Liias Joutsan yhtenäiskoulusta, Joutsan kirjasto- ja kulttuuritoimen esimies Nina Kuikka ja lasten kehittämisverkoston kautta Hanna Leisiö Uulun Liikkuvasta lastenkulttuurikeskuksesta.

Kulttuurikasvatussuunnitelmaa perustuu lakiin kuntien kulttuuritoiminnasta. Joutsassa suunnitelmaa tullaan toteuttamaan yhteistyössä koulujen sekä kulttuuri- ja taidealan toimijoiden kesken.

Tarja Kuikka