Keski-Suomen ely-keskuksen toiminnanohjauspäällikkö Tiina Lamminmäen mukaan syyskuun lopulla Ilmavoimien harjoituksen vuoksi Nelostien sulkemisen aikana normaali yleinen liikenne ohjataan muille valtion maanteille. Lamminmäen mukaan suositellaan käyttämään Jyväskylän ja Lahden välisessä pitkittäisliikenteessä Päijänteen länsipuoleisia reittejä. Ellei tämä onnistu, on käytettävissä kiertotie, joka noudattaa oheiseen liitekarttaan merkittyjä reittejä.

– Kiertotie on kokonaan päällystettyä tieverkkoa ja niin kantavaa maantietä, että se kestää myös raskaan liikenteen. Päijänteen itäpuolinen kiertotiereitti tullaan merkitsemään selvästi maastoon, kuten myös reitti maanteiltä 610 Tammijärveltä Luhangan ja Sysmän kautta. Kesän aikana suunnitellaan kiertoreittien viitoitus, taustoittaa Lamminmäki.

Myös muut maantiet, pois lukien varsinainen Nelostien suljettu osa eli Pertunmaantien ja Korpilahdentien välinen osuus, ovat käytössä normaaliin tapaan, mutta useat niistä ovat sorapintaisia ja melko kapeita.

Luhangasta päin Joutsaan tulevan liikenteen ely-keskus ohjeistaa kulkemaan yleisten teiden, eli tässä tapauksessa maanteiden 610, 431 ja 616 kautta. Kuva: Googlen karttapalvelu

Koska ely-keskus ohjaa yleistä liikennettä, on sen viitoitettava sulkuaikana Luhangasta päin tuleva liikenne yleisten teiden, eli tässä tapauksessa maanteiden 610, 431 ja 616 kautta. Sulun aikana yleiselle liikenteelle ei voida viitoittaa kiertoreittiä yksityistien kautta, joskin viranomaisten hälytysajot ovat tietysti poikkeus.

– Jos ajaa maantietä 610, maanteitä pitkin lyhin reitti Joutsaan on lähteä Nelostietä pohjoiseen päin ja kääntyä Leivonmäeltä maantietä 431 Kälään maantielle 616, jota pitkin pääsee Joutsan keskustaan, tiivistää Lamminmäki.

– Ohjaamme merkityillä kiertoreiteillä yleisen liikenteen käyttämään muita maanteitä. Yksityisteille emme voi yleistä liikennettä ohjata, mutta aina on tietysti mahdollisuus, että joku käyttää niitä kiertoreittinä. Tiedostamme kuitenkin myös sen, että tämä sulku tulee aiheuttamaan häiriöitä, minkä vuoksi pyrimme viestimään tulevasta tilanteesta kesän aikana useampaan kertaan, jotta tienkäyttäjät pystyvät varautumaan sulkuun hyvissä ajoin, toteaa Lamminmäki.

Mikäli sulkualueelle on tarpeellista ajaa, liikennettä ohjaa ja opastaa Puolustusvoimat. Itse harjoituksesta tiedottaa Puolustusvoimat.

Rieskalantien tiekunnan puheenjohtaja Arto Hölttä arvelee Rieskalantietä käytettävän Nelostien sulun aikana. Mitään stop-merkkiä ei tiekunta ole hakemassa pätkälle, mutta Hölttä toivoo jonkinlaisen ratkaisun löytyvän järkevälle tienkäytölle.

– Ihan älytöntä on lähteä kierrättämään autoja pitkän kiertoreitin kautta Joutsan kylälle. Aion neuvotella ely-keskuksen kanssa tilanteesta ja selvittää, onko meidän mahdollista hakea jonkinlaisia korvauksia. Rieskalantiellä on kuitenkin suuri ongelma kahden auton kohdatessa, ja vielä jos joku isompi auto siellä ajelee, on sumppu odotettavissa, toteaa Hölttä.

Jonna Keihäsniemi

Yläkuva: Ilmavoimien harjoituksen vuoksi Nelostiellä on käytössä kiertotie Jyväskylästä Joutsaan syyskuun lopulla. Kuva: Ely-keskus

JS 17.6.2022 Ilmasotakoulun harjoitus syyskuun lopulla sulkee Nelostien Joutsassa

Tagged with →