Läpi kevään jatkunut ristiriita Luhangan tarkastuslautakunnan sekä kunnanhallituksen välillä sai uuden käänteen tarkastuslautakunnan kokouksessa 21.6. Aiemmin keväällä kunnanhallitus vastasi tarkastuslautakunnan esittämään tietopyyntöön pyytämällä lautakunnalta tarkentavaa tietoa, mihin pyydettyjä kiinteistöverotietoja on tarkoitus käyttää.

Lautakunta vetoaa kuntalakiin, jonka mukaan tarkastuslautakunnalta ei voida edellyttää muuta perustetta tietopyynnölle kuin tarkastuslautakunnan itsensä katsoma tarve arviointitehtävän hoitamiseksi.

Kunnanjohtaja Tuomo Kärnä on ollut verotusasiassa ainoa toimivaltainen viranhaltija, jonka on ollut mahdollista tilata kiinteistöverotiedot Verohallinnosta sekä esittää pyynnölleen perusteet. Kunnanjohtaja on antamansa ilmoituksen mukaan hävittänyt tarkastuslautakunnan pyytämät kiinteistöverotiedot koneeltaan arkistoimatta niitä.

Lautakunta pyytää kiinteistöverotietoja kunnanhallitukselta suorittaakseen lakisääteistä arviointitehtäväänsä. Vuoden 2021 osalta Luhangan kiinteistöverotiedot eivät ole enää saatavissa ilman lisäkustannuksia, sillä ne luovutetaan kunnalle kertaalleen maksutta. Lisäkustannuksen lisäksi taustalla on epävarmuus mahdollisten vastausten saamiseen liittyvien aikataulujen takia muun muassa kesästä, työntekijöistä ja prosessin etenemisestä johtuen.

Tarkastuslautakunta päätti pyytää kunnanhallitusta valtuuttamaan vs. kunnanjohtaja Risto Salosen tilaamaan vuoden 2022 kiinteistöverotiedot. Samalla lautakunta pyytää kunnanhallitusta huolehtimaan, että kiinteistöverotiedot ovat tarkastuslautakunnan käytettävissä kuntalain nojalla ajalla 21.11.-9.12.2022, jolloin Verohallinnosta on saatavissa kootusti kaikki tätä vuotta koskevat kiinteistöverotiedot.

Jonna Keihäsniemi

JS 26.3.2022 Verohallinnon toimittamia tietoja pimitetään Luhangan tarkastuslautakunnalta

JS 5.5.2022 Kiinteistöverotiedot pidetään edelleen salassa Luhangan tarkastuslautakunnalta

JS 15.5.2022 Luhangan kiinteistöverotietosoppa paisuu