Joutsan kunnanhallitukselle on tehty kylien kauppapalveluja ja elinvoimaa koskeva aloite. Kunnanhallituksen jäsen Tenho Tornberg (kesk.) esittää aloitteessaan, että Joutsan kunta selvittäisi, miten kunta voi edistää kylien elinvoimaa edesauttamalla esimerkiksi Rutalahteen kaavaillun kaltaisen jakelupisteen perustamista Joutsan kylille.

Lisäksi Tornberg esittää, että samalla pohdittaisiin muitakin kylien elinvoimaan liittyviä kysymyksiä, esimerkiksi viljelijöiden talousahdinkoa.

Tornberg pohjaa aloitteensa polttoaineiden ennätyskorkeisiin hintoihin, elintarvikkeiden kallistumiseen ja siihen, että ongelmat kärjistyvät erityisesti sivukylillä. Kyliltä matka kauppoihin on pitkä, eikä julkisia liikenneyhteyksiä ole, joten oman auton käyttö on välttämätöntä.

Rutalahdessa ongelmaan on Tornbergin mukaan tartuttu siten, että Letkaliiterin kahvilaan kaavaillaan viilennyshuonetta, jota voitaisiin käyttää jakelupisteenä, mikäli kyläläiset kiinnostuisivat tekemään ruokaostokset verkkokaupan kautta esimerkiksi Toivakasta. Kauppiaat siis toimittaisivat verkkokaupasta tilatut ostokset keskitetysti jakelupisteeseen, josta asiakkaat noutaisivat ostoksensa.

Rutalahti ei ole Tornbergin mukaan ongelmineen yksin, vaan hintojen voimakas nousu tuntuu kaikilla kylillä ja syö niiden elinvoimaa.

Tarja Kuikka

Tagged with →