Luhangan tarkastuslautakunta päätti 21.6. kokouksessaan esittää kunnanvaltuustolle tilinpäätöksen hyväksymistä. Lisäksi lautakunta esittää vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille vuodelta 2021, pois lukien kunnanjohtaja Tuomo Kärnä.

Tarkastuslautakunnan mukaan yksi painava syy kunnanjohtajan vastuuvapauden epäämiselle on se, että kunnanjohtaja on toiminut hallintolain ja hallintosäännön vastaisesti olleessaan koko virkakautensa ajan aina 31.7.2021 asti tarkastuslautakunnan pöytäkirjan pitäjä, esittelijä sekä arviointikertomuksen tekijä.

Lisäksi perusteluna mainitaan, että kunnanjohtaja ei ole saapunut kutsuista huolimatta lautakunnan kuultavaksi tai suostunut ottamaan vastaan kirjallista haastattelumateriaalia. Perusteluissa todetaan myös, että kunnanjohtaja on rikkonut Luhangan kunnan kanssa 18.6.2018 tehdyn johtajasopimuksen periaatteita.

Jonna Keihäsniemi

Tagged with →