Keskustan entinen kansanedustaja Aila Paloniemi alusti keskustelua perhehoidosta ja perhehoitajien aseman vahvistamisesta Leivonmäen keskustanaisten vuosikokouksessa Simolassa 16.6. Toimeksiantosuhteinen perhehoito on hyvin tuettuna huomattavasti edullisempaa kuin laitoshoito, Aila Paloniemi kertoi. Laskelmien mukaan perhehoidon kustannukset ovat 57 % tehostetun palveluasumisen vuorokausihinnasta ja 35 % laitoshoidon vuorokausihinnasta.

Erityisesti ikäihmisten mahdollisuus päästä perhehoitoon toisi monipuolisuutta hoivan ja huolenpidon vaihtoehtoihin. Se myös tarjoaisi kodinomaisen perheyhteisön ja vähentäisi yksinäisyyttä, Leivonmäen keskustanaiset toteavat. Perhehoito sopii hyvin esimerkiksi alkavaa muistisairautta sairastavalle, jolla on vielä omaa toimintakykyä jäljellä. Sitä voidaan järjestää joko perhehoitajan omassa kodissa tai hoidettavan kodissa.

Lyhytaikainen perhehoito on tarjonnut helpotusta myös omaishoitajien lomittajana. Kotihoito ei aina ikääntyneelle riitä, mutta tehostetulle palveluasumiselle ei kuitenkaan ole vielä tarvetta, väliin sopisi perhehoito.

Jotta perhehoitajia saataisiin hyvinvointialueelle lisää, on perhehoitajana toimimisen oltava turvatumpaa kuin nyt. Tarvitsemme kansallisia toimenpiteitä, jotta perhehoitajien sosiaaliturvaa voidaan parantaa ja yhdenmukaistaa. Vain tällä tavalla voidaan vähentää taloudellista riskiä, jonka yksittäinen perhehoitaja ottaa yhteiskunnalle kuuluvasta tärkeästä tehtävästä.

Sinikka Hytönen

puheenjohtaja, Leivonmäen keskustanaiset ry