Joutsan Ekokaasu Oy:n biokaasun tankkausasema on toistaiseksi suljettu. Syynä siihen on yrityksen omistajiin kuuluvan ja sen operoinnista vastaavan yhtiön Lievestuoreen Lämpö Oy:n toimitusjohtaja Heidi Petroffin mukaan biokaasulaitoksella tehtävät peruskorjaustyöt.

Laitoksella on Petroffin mukaan korjattu ja uusittu biokaasun tuottamiseen käytettävää prosessilaitteistoa. Näin pyritään välttymään biokaasuprosessin ongelmilta, joiden parissa Ekokaasu on aiemmin paininut muun muassa biojätteen mukana tulleen muovin sekä muun siihen kuulumattoman aineksen vuoksi. Lisäksi laitoksella tehdään Petroffin mukaan peruskorjausta, sillä kymmenen vuotta vanhassa laitoksessa on laitteita, jotka on uusittava näiden käyttöiän loppuessa.

–Pyrimme siihen, että kaasun myynti saataisiin avattua syksyllä, kertoo Petroff.

Biokaasulaitoksen ja tankkausaseman aukiolotilanne on herättänyt kysymyksiä kaasuautoilijoiden keskuudessa, sillä välillä tankkausasemalta on saanut kaasua ja välillä taas ei. Petroffin mukaan syy siihen, ettei omistajien taholta ole juurikaan tuotu tilannetta esille julkisuudessa, on se, ettei omistajienkaan keskuudessa ole ollut täyttä varmuutta siitä, millä aikataululla ja laajuudella biokaasulaitoksella saadaan asioita kuntoon.

–Ymmärrän, että ihmisiä hirveästi kiinnostaa tämä asia. Me olemme vaan olleet todella varovaisia sen suhteen ja realistisia, ettemme halua luoda mitään hirvittäviä aikatauluun sidottuja toiveita. Meillä on tavoite siinä, että saadaan Joutsaan toimiva biokaasulaitos ja sitä kautta pystytään osaltamme edistämään kaasuautoilua ja koko biokaasualaa. Tämän eteen teemme koko ajan laitoksella töitä, sanoo Petroff.

Lievestuoreen Lämpö on kuulunut Joutsan Ekokaasun omistajiin vuoden 2021 alusta lähtien. Yhtiö omistaa Ekokaasusta Petroffin mukaan noin kolmanneksen ja sillä on Ekokaasun hallituksessa enemmistö äänivallasta. Lisäksi Ekokaasun omistajiin lukeutuu useita muita toimijoita, esimerkiksi Laukaassa toimiva biokaasutuotannon pioneereihin Suomessa lukeutuva Metener.

Joutsan Ekokaasu hyväksyttiin kevättalvella 2019 yrityssaneeraukseen. Petroffin mukaan asiat etenevät saneerausohjelman mukaisesti.

Tarja Kuikka