Joutsan valtuusto kokoontui maanantaina hyväksymään vuoden 2021 tilinpäätöksen. Tilikaudelta tulos oli ylijäämäinen 1.566.451,36 euroa, joka päätettiin siirtää edellisten tilikausien taseen yli-/alijäämätilille. Taseen kertynyt ylijäämä vuoden lopussa on 4.171.371,32 euroa, eikä erillistä tasapainottamisohjelmaa tarvita.

Samalla valtuusto myönsi kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltioille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2021.

Tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä poliittiset ryhmät pitivät ryhmäpuheenvuoronsa. Kaikissa puheenvuoroissa toistui aito kiitollisuus kunnan henkilöstön venymiseen ja työpanokseen haastavana aikana sekä viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden rohkeuteen tehdä päätöksiä ennakoivista investoinneista sekä niiden toteuttamisista.

Valtuusto hyväksyi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen kunnan tavoitteiden saavuttamisesta ja taloudesta. Kunnanhallitus käsittelee kertomuksen syksyllä ja antaa siitä myöhemmin oman lausuntonsa, jota valtuutettu Kalle Willman (kok.) peräänkuulutti puheenvuorossaan.

Kertomuksessa tuotiin esille monia havaintoja ja huomioita. Hallinnon ja talouden puolella esiin on nostettu vuoden aikana tavanomaista useammin tehdyt valitukset sekä oikaisuvaatimukset eri toimielimien päätöksiin, jotka ovat lisänneet hallinnon työtä ja sitä kautta kustannuksia. Puolestaan sivistys- ja vapaa-aikatoimen puolella hankerahoitukset ovat vaatineet viranhaltijoiden voimavaroja, mutta ne on koettu onnistumisina.

Lisäksi valtuusto hyväksyi rullaavan kiinteistöstrategian sekä henkilöstökertomuksen. Kunnanhallitus päätti, että Joutsan kunta sitoutuu Maaseutukehitys ry:n 43.890,00 euron lisärahoitukseen ohjelmakaudelle 2023–2027 sekä antaa omavelkaisen takauksen Kiinteistö Oy Joutsan vuokra-asunnot Oy:n Keski-Suomen Osuuspankista ottamalle 1,3 miljoonan euron suuruiselle lainalle. Lisäksi edellisvuonna tehdyt 13 aloitetta sekä päivitetty sidonnaisuusrekisteri merkittiin tiedoksi.

Poimintoja valtuustoryhmien ryhmäpuheenvuoroista

Keskustan Pekka Lankia:
– Kunnan taseeseen kertyi lisää puskuria ja kunnan lainamäärä jopa hieman pieneni. Valtiovalta kohteli poikkeusaikana kuntia armollisesti koronatukien muodossa, jotka Joutsan osalta korvasivat hyvin viheliäisestä taudista aiheutuneet kustannukset. Merkittävimpänä kertaeränä tulopuolella on myös puolen miljoonan euron harkinnanvarainen valtionosuus. Viisas kunta ymmärtää myös hakea, vaikka ei välttämättä uskoisi saavansakaan!
Nyt käsittelyssä oleva tilinpäätös poikkeaa myönteisesti kuntien valtavirrasta, kriisikuntauutisista on turha etsiä Joutsan nimeä. Pitääkin kysyä, osaammeko me itse iloita yhteisen kuntamme hyvistä suorituksista ja viestiä omissa rooleissamme niistä ulospäin? Vastaako kuntahallintomme julkikuva sen tosiasiallista suoriutumista haasteellisessa tehtävässään?

Kokoomuksen Ilari Suuronen:
– Näinä epävakaina aikoina vahvasti positiivinen tilinpäätös on ehdottomasti tunnelmaa piristävä asia. Kunnassa on investoitu uusiin päiväkotitiloihin kasvaneen lapsiluvun takia. Kuntaan on myös muuttanut enemmän ihmisiä kuin aikoihin. Toivottavasti tämä positiivinen trendi on jatkuva. Pidempiaikaiset ennustukset näyttävät kuitenkin lapsimäärien selvää laskua. Tämä luo haasteita kouluille, joiden laadusta huolehtiminen on kunnille jäävistä tehtävistä tärkeimpiä.

Perussuomalaisten Saku Kaistinen:
– Vaikka valtuuston kokoa pienennettiin, niin viime vuonna kaikkien luottamushenkilöiden palkkiot olivat kuitenkin noin 28.000 euroa suuremmat, verrattuna vuoden 2020 palkkioihin. Toisekseen myös talousarviossa 2021 se oli arvioitu noin 33.000 euroa toteumaa pienemmäksi. Kunnassa voitaisiinkin miettiä sitä, että pitäisikö kokouspalkkioita tarkastella uudelleen, ainakin joiltain osin.
Onhan etätyöt myös tätä päivää, joka vaikuttanee osaltaan myös Joutsan muuttovoittoon. Pidetään sama linja ja koitetaan jatkossakin pitää kunta houkuttelevana, säilyttämällä palvelut ja huolehtimalla kuntalaisten ja etenkin kunnan työntekijöiden hyvinvoinnista, jotka tämän organisaation koneistoa pyörittää.

SDP:n Leo Niinikoski:
– Hvinvointi- ja sivistystoimiala alitti talousarvion toimintakulujen osalta lähes 190.000 eurolla. Myös tekninen toimi alitti arvioidut toimintakulunsa noin 300.000 eurolla. Vuonna 2021 saatiin päätökseen ns. Sakuko-hanke aiemmin valmistuneen sote-keskuksen lisäksi. Paraikaa on meneillään hammashoitolan ja keittiön rakentaminen ja sen valmistuttua vuoden lopulla Joutsalla on Keski- Suomen parhaat tilat sosiaali- ja terveyspalveluja varten. Tehdyillä ratkaisuilla Joutsa varmistaa parhaiten edellä mainittujen palvelujen säilymisen paikallisina lähipalveluina, kun hyvinvointialueet käynnistyvät vuoden 2023 alussa.

KD Arto Hölttä:
– Vuoden 2021 Joutsan kunnan tulos on hyvä. Suuri kiitos kuuluu todella henkilökunnalle, joka kuluneena koronavuonna venyi monella tavalla. Merkittävästi on myös hallintokuntien talousseuranta kehittynyt, ja siitä kiitokset hallintokunnille, että taloutta seurataan ihan toisella tavalla kuin muutama vuosi sitten. Lähes joka kokouksessa on ensimmäisenä tai ensimmäisten asioiden joukossa talouden seuranta ja tämä on erittäin hyvä asia, että tähän on päästy. Joutsan kunnan suunta näyttää hyvältä.

Vihreiden Lea-Elina Nikkilä:
– Uusia haasteita taloudelle tuovat nousevat korot. Joutsa on Keski-Suomen elinvoimaisin maaseutukunta ja valtakunnallisesti sijalla kolme. Laadukas lukio, Harrastamisen Suomen malli, Osallistava budjetointi, Haihatus, liikuntaneuvojan palvelut, kansallispuiston hyödyntäminen. Tässä muutamia esimerkkejä viime vuodelta kunnan onnistuneista panostuksista elinvoimatyöhön.
Sen sijaan Joutsa ei valitettavasti ole lähtenyt mukaan kuntien ilmastotyön verkostoon. Toivottavasti sen aika tulee pian, sillä vielä nyt ilmastotoimiin on tarjolla paljon valtion tukea.

Jonna Keihäsniemi

Joutsan kunnanvaltuusto hyväksyi maanantaina vuoden 2021 reilun 1,5 miljoonan ylijäämäisen tilinpäätöksen.