Kalastuksenhoitomaksuista myönnetään vuosittain avustuksia erilaisiin kalastusta tukeviin hankkeisiin. Ely-keskusten vuoden 2022 hankehaun erityispainopisteinä olivat kalastusharrastuksen edistäminen, luontaisten kala- ja rapukantojen monimuotoisuuden turvaaminen ja kalastuksen valvonta.

Suonteen kalatalousalue sai 2.400 euroa kalastuksenvalvonnan tehostamiseen, 3.120 e Joutsan Myllykosken seurantojen käynnistämiseen, koekalastuksiin ja kutupesäkartoitukseen sekä 2.080 e järvitaimenen T-ankkurimerkintöihin.

Janne Airaksinen

Tagged with →