Luhangan kunnanhallitus päätti palauttaa kunnanvaltuustolle sen aiemmin kokouksessaan käsittelemiä pykäliä. Kunnanhallitus päätti palauttaa uudelleen valtuuston käsiteltäväksi tarkastuslautakunnan jäsenten eropyyntöjä koskevat asiakohdat.

Kunnanvaltuusto valitsi toukokuussa tarkastuslautakunnan jäseniksi eronneiden tilalle Eija Helenin ja Martti Viinikaisen. Tehtyjen valintojen jälkeen lautakunnassa on vain yksi valtuutettu, joten varapuheenjohtajaksi ei voida valita varavaltuutettua.

Kuntalain mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.

Jonna Keihäsniemi

Tagged with →