Täällä maan päällä Jumalan olemuksen ymmärtäminen jää meille monin tavoin vajaaksi. ”Nyt katselemme vielä kuin kuvastimesta, kuin arvoitusta, mutta silloin näemme kasvoista kasvoihin. Nyt tietoni on vielä vajavaista, mutta kerran se on täydellistä” (1.Kor.13:12). Jumala on kuitenkin ilmoittanut meille itsestään sen, mikä meille on tarpeellista, voidaksemme elää uskossa Häneen.

Ensi sunnuntaina on pyhän kolminaisuuden päivä. Jumala on ilmoittanut meille itsensä kolmiyhteisenä Jumalana: Isänä, Poikana ja Pyhänä Henkenä. Meidät on kastettu Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Jeesuksen kastehetkellä Jumalan kolme persoonaa oli esillä selvästi. Jeesus oli aloittamassa julkisen toimintansa. Pyhä Henki laskeutui alas Taivaasta kyyhkysen muodossa. Ja Taivaasta kuului Jumalan ääni: ”Sinä olet minun rakas Poikani” (Mark.1:9-11). Jumalanpalveluksessa lauletaan paastonaikaa lukuun ottamatta kolminaisuusvirsi. Joka jumalanpalveluksessa tunnustetaan kristillinen usko kolmiyhteiseen Jumalaan.

Jumalan ymmärtäminen Luojana lienee helpointa ihmiselle. Lapsen syntymä, luomakunnan ihmeellisyys, keskikesän kauneus tai syksyn sato nostavat mieleen helposti kiitollisuuden Luojaa kohtaan. Vaikeampi on ihmisen järjellä ymmärtää Jeesuksen, Jumalan Pojan, kuolemaa ristillä meidän puolestamme ja sen sovittavaa merkitystä.

Syntiinlankeemuksessa ihminen rikkoi Jumalan hyvää ja pyhää tahtoa vastaan. Näin maailmaan tuli taipumus pahaan eli perisynti. Sukupolvesta toiseen periytyy Jumalan tahdon vastainen asenne. Oikeudenmukainen ja ihmistä rakastava Jumala antoi kuitenkin oman Poikansa maailmaan kuolemaan ristillä maailman pahuuden tähden, ettei yksikään, joka Jeesuksen anteeksiantoon turvaa, joutuisi kadotukseen (Joh.3:16).

Viime sunnuntaina, Helluntaina, muistelimme sitä, kun Jeesus Taivaaseen noustuaan lähetti maailmaan Pyhän Hengen. Hän auttaa meitä ymmärtämään Jumalan sanaa, uskomaan Jeesukseen ja rakastamaan lähimmäistä. Pyhä Henki on Lohduttaja ja Totuuden Henki. Hän vaikuttaa meissä rakkautta, rauhaa, iloa jne. (Gal.5:22-23) Hän auttaa meitä vaeltamaan uskossa halki koko elämämme aina Taivaan kirkkauteen asti.

Siunatkoon Sinua kolmiyhteinen Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki!

Tuula Leppämäki

Kirkkoherra

Tagged with →