Rutalahden kyläillassa poliitikot kokoontuivat kuulemaan kyläläisiä. Päijänteen ja sitä kautta tulevan veneilyn hyödyntäminen matkailun suhteen on suuri voimavara, mutta voidaan perustellusti kysyä, voitaisiinko asian eteen tehdä enemmän. Kyllä voitaisiin, tämä tuntui olevan kyläillan viesti.

Vierasvenesataman rakenteita olisi hyvä kohentaa, samoin palveluvarustusta kaivattiin lisää. Tässä on tosin muistettava realiteetit, sillä elintarvikkeita myyvän pisteen laajempi ylläpitäminen on haasteellista vaatien runsasta asiakasvirtaa.

Toivo suuremmasta elää, sillä Joutsa on kuntana aktiivisesti valmistelemassa hakemusta Unescon Päijänne-biosfäärialueeksi yhdessä Keski-Suomen liiton, Toivakan, Muuramen ja Jyväskylän kanssa. Hankkeen tarkoituksena on parantaa Päijänteen alueen kulttuuri- ja luontoympäristön käyttöä muun muassa alueen elinvoimatyössä sisältäen matkailun, vapaa-ajan, hyvinvoinnin, elinkeinotoimen ja kulttuurin.

Hakemus on tarkoitus jättää syksyllä 2022. Eli Päijänne on kunnan asialistalla vahvasti. Suomessa on tällä hetkellä kaksi biosfäärialuetta, joista ensimmäinen perustettiin vuonna 1992 Pohjois-Karjalaan ja toinen vuonna 1994 Saaristomerelle. Muissa Pohjoismaissa on lisäksi yhdeksän biosfäärialuetta.

Janne Airaksinen

Tagged with →