Edelliskesinä Luhangan torilla vilkastuneen torimyynnin myötä alueelle on toivottu selkeitä ohjeita ja sääntöjä, kuinka aluetta käytetään torimyynnissä.

Luhangan kunnanhallitus käsitteli torisääntöjä 23.5. Uusien sääntöjen mukaan tori on jaettu torikartan mukaisesti yhteensä kymmeneen myyntipaikkaan, joiden vuokrauksesta sekä muista tori- ja tapahtumajärjestelyistä vastaa kunnan tekninen toimi. Myyntipaikoiksi luovutetaan torikarttaan merkittyjä paikkoja. Tori- eli myyntiaika on arkisin ja viikonloppuisin aamupäivästä alkuiltaan, yhteensä kahdeksan tuntia.

Torilla vuokrataan kesä-elokuun ajaksi kausipaikkoja, joka sisältää yhden lämpö- tai kylmäkalusteen sähkönkulutuksen. Lisähinnasta kausipaikan vuokraaja voi ostaa lisäkalusteen. Kirjallinen toripaikan kausivuokrasopimus täytetään vuosittain. Yksittäiset päiväpaikat ovat ilmaisia, mutta ne tulee joka tapauksessa varata tekniseltä toimelta. Mikäli toripaikkoja ei ole varattu, voi torialuetta käyttää pysäköintiin.

Torilla myytävien tuotteiden sekä myyntilaitteiden tuominen myyntipaikalle on sallittu tuntia ennen myyntiajan alkua. Toripäivänä myytävät tuotteet, kuormat, myyntipöydät sekä muut välineet on vietävä pois torilta viimeistään tunnin kuluessa toriajan päättymisestä. Kokouksessa Aki Virtaniemi esitti kahden edellä mainitun lauseen poistamista säännöistä. Virtaniemen esityksestä suoritettiin äänestys, jonka kunnanjohtajan pohjaesitys voitti äänin 4–3.

Kunnanhallitus päätti hyväksyä torisäännöt sellaisenaan kunnanjohtajan esityksen mukaisesti. Torisäännöt tulivat voimaan 1.6.2022.

Jonna Keihäsniemi

Kunnanhallitus hyväksyi torisäännöt Luhangan torille. Kuva: Heikki Utula

Tagged with →