Luhangan kunnanhallitus on hylännyt oikaisuvaatimuksen, joka koski sen aiempaa päätöstä tarkastuslautakunnan tietopyynnöstä kiinteistöverotietojen osalta. Aki Virtaniemi piti kunnanhallituksen tekemää päätöstä lainvastaisena ja vaati oikaisuvaatimuksessaan sen kumoamista.

Kunnanhallitus edellyttää päätöksessään tarkastuslautakuntaa antamaan selvityksen pyydettyjen tietojen käyttötarkoituksesta, ja kyseinen vaatimus loukkaa Virtaniemen mukaan tarkastuslautakunnan suvereniteettia. Lisäksi Virtaniemen mukaan kunnanhallituksella ei ole laillisia perusteita pyytää tällaisia tietoja ehtona kiinteistöverotietojen luovuttamiselle.

Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan kunnanhallituksen päätöksen kumoamista ja lainvoimaisen päätöksen tekemistä, joka edellyttää kunnanjohtajaa viipymättä luovuttamaan tarkastuslautakunnalle sen pyytämät kiinteistöverotiedot.

Kunnanjohtajan esityksessä kunnanhallitukselle todettiin vahvasti viranomaisohjeisiin pohjautuen, että kiinteistöverotietoja tilatessa kunnan tulee ottaa kantaa, mihin kyseisiä tietoja käytetään.

Virtaniemi teki vastaesityksen antamansa vaatimuksen mukaisesti kunnanjohtajan esitykseen. Asiasta suoritettiin äänestys, jonka kunnanjohtajan esitys voitti äänin 4–3. Kunnanhallitus päätti hylätä oikaisuvaatimuksen. Virtaniemi jätti asiasta eriävän mielipiteen.

Jonna Keihäsniemi