Joutsan kunta ei liity ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi perustettuun, päästövähennyksiin sitoutuneiden kuntien Hinku-verkostoon, eikä kuntien energiatehokkuussopimukseen. Asiasta päätti tekninen lautakunta.

Lautakunnan mukaan kunnan henkilöstön ajankäyttöresurssit eivät olet riittävällä tasolla suhteessa siihen, miten paljon prosessi vaatisi paneutumista hankkeeseen. Lautakunta toteaa kunnan sen sijaan voivan omilla toimillaan edistää vähäpäästöistä toimintaa.

– Kunta voi omilla valinnoillaan edistää tavoitteiden saavuttamista parasta mahdollista tekniikkaa käyttäen. Joutsan kunta pyrkii tulevaisuuden rakentamisessa ja investoinneissa ottamaan huomioon kustannus- ja energiatehokkaat toteutustavat. Lisäksi kunta pyrkii parhaimpansa mukaan myös jakamaan tietoa niin yrityksille kuin yksityisille henkilöille energiatehokkaista ratkaisuista, lautakunta totesi.

Vihreiden Lea-Elina Nikkilä jätti kevättalvella aloitteen, jossa hän esitti, että Joutsan kunta käynnistäisi yhteistyön Suur-Savon Sähkön kanssa teollisen luokan aurinkopaneelipuiston perustamiseksi turvetuotannosta poistuneelle alueelle ja selvittäisi mahdollisuutta liittyä kunta-alan energiatehokkuussopimukseen.

Tekninen lautakunta käsitteli viime viikolla Nikkilän aloitetta vain energiatehokkuussopimukseen liittymisen osalta ja jätti aurinkopaneelipuistoasian myöhemmin käsiteltäväksi.

Tarja Kuikka

Tagged with →