Nelostien Hartola-Oravakivensalmen välinen tieremontti on edennyt puoliväliin. Vaikka haasteita on tullut vastaan, muun muassa tielinjauksia on jouduttu säätämään nopealla aikataululla, ollaan isossa kaavassa täysin suunnitellussa aikataulussa. Näin todettiin Väyläviraston järjestämässä yleisötilaisuudessa Hartolan kunnanvirastolla viime tiistaina.

– Tieremontti on edennyt hyvin. Totta kai näin isossa hankkeessa on tullut pieniä mutkia matkaan, mutta isossa kaavassa tarkasteltuna kaikki on sujunut mallikkaasti. Joitakin alkuperäisiä suunnitelmia on muokattu matkalla, jotta saadaan entistä parempi tie aikaiseksi, summaa projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen Väylävirastolta.

Hartolan ja Oravakivensalmen välisen Nelostien parannushankkeen budjetti on 26 miljoonaa euroa. Hämäläisen mukaan toistaiseksi myös budjetissa on pysytty hyvin, eikä ainakaan vielä bitumin tai muiden rakennusmateriaalien hinnannousut ole vaikuttaneet merkittävästi kokonaiskustannuksiin.

Urakan vilkkain rakentamiskausi on pikkuhiljaa käynnistymässä. Tulevan kesän aikatauluun on sisällytetty muun muassa johto- ja laitesiirtoja, pohjavesisuojausta, valaistus- ja päällystystöitä.

Viikolla 21 tehtiin päällystystöitä Rusintien liittymien välisellä tieosuudella, mikä aiheutti muutoksia kaistajärjestelyihin. Työalueella oli voimassa alennettu nopeusrajoitus ja liikennettä ohjattiin työmaa-aikaisilla liikennevaloilla.

Kesäkuun alussa kyseisellä 12 kilometrin pätkällä otetaan käyttöön kaksi kiertotietä. Viikoilla 23–48 Kettuvuori-Luolantie- välillä on käytössä noin 2,3 kilometrin mittainen kiertotie. Puolestaan viikoilla 23–39 Rusintien eteläisen ja pohjoisen liittymän välillä on käytössä lyhyt kiertotie.

Asfaltointi on tarkoitus aloittaa heinäkuussa ja myöhemmin syksyllä ohituskaista-alueelle rakennetaan riista-aidat. Koko 12 kilometrin tieosuus saa valaistuksensa viimeistään ensi kesään mennessä.

Tulevana kesänä pohjavesisuojauksen rakentaminen haittaa jonkin verran alueen liikennettä, jolloin muutamissa kohdissa Nelostiellä on käytössä vain yksi kaista. Väylävirastolta todetaan, että liikennejärjestelyjen kesto pyritään pitämään mahdollisimman lyhyenä ja työt pyritään ajoittamaan hiljaisen liikenteen aikaan mahdollisuuksien mukaan. Liikennejärjestelyistä tiedotetaan erikseen tiehankkeen omilla verkkosivuilla sekä Facebook-sivuilla.

Rakennuttamisesta vastaavan Väyläviraston ja pääurakoitsijana toimivan GRK Infra Oyj:n edustajien mukaan remontin odotetaan valmistuvan alkusyksystä 2023.

Jonna Keihäsniemi

Kuvassa viikoilla 23–39 Rusintien eteläisen ja pohjoisen liittymän käytössä oleva lyhyt kiertotie. Kuva: Väylävirasto.

Uusi tielinja oikaisee nykyistä Nelostietä Hartolan Ruskealan ja Oravakivensalmen välillä. Kuvassa tulevaa valtatien pohjaa.

Tagged with →