Joutsan kunta aikoo ottaa tänäkin vuonna kuntalaiset mukaan kunnan kehittämiseen ja päätöksentekoon varaamalla osallistavan budjetoinnin määrärahan, joka käytetään kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseen. Summa nousee nyt aiemmasta 20.000 eurosta 30.000 euroon.

Määrärahat otetaan testamenttivaroista, ja kuntalaiset pääsevät siis ehdottamaan, mihin ne käytetään. Kunta järjestää jälleen verkkosivuillaan kyselyn, jolla haetaan ideoita käyttökohteista.

Määrärahasta ja siihen liittyvistä yksityiskohdista maanantaina päättänyt kunnanhallitus nimesi työryhmän, joka tutustuu kyselystä saataviin esityksiin ja jalostaa niistä konkreettisia toimintaehdotuksia. Työryhmän muodostavat tekninen johtaja, talous- ja hallintojohtaja, elinkeinokoordinaattori, toimistosihteeri Leena Hietala, alun perin valtuustoaloitteen osallistavasta budjetoinnista Joutsassa tehnyt valtuutettu Lea-Elina Nikkilä (vihr.) ja kunnanhallitusta ryhmässä edustava Tenho Tornberg (kesk.).

Työryhmä valitsee toimintaehdotuksista viisi, ja näistä viidestä kuntalaiset pääsevät äänestämään suosikkiaan kunnan verkkosivuilla järjestettävässä äänestyksessä. 30.000 euron määräraha käytetään eniten ääniä saaneiden toimintaehdotusten mukaisesti.

Osallistavan budjetoinnin määräraha varataan Joutsan kunnassa nyt kolmatta kertaa. Aiemmin määrärahalla on laajennettu Myllypuistoa, tehty Leivonmäelle ulkokuntosali ja kohennettu Joutsan Keskuspuistoa.

Tarja Kuikka