Joutsan kunnassa siirrytään nykyistä laajempaan maksukorttien käyttöön. Tällä hetkellä maksukortteja on vain kunnanjohtajalla, talous- ja hallintojohtajalla, ICT-asiantuntijalla sekä teknisessä toimistossa. Muuten maksut on hoidettu laskutusten kautta sekä muun muassa Tokmannin korteilla, joita organisaatiossa on muutamia, ja joiden käyttöä on vaikea hallita ja jäljittää.

Kunnanhallitus valtuutti maanantaina talous- ja hallintojohtajan hakemaan Eurocard-kortit kahdelletoista kunnan työntekijälle eli laitoshuollon esimiehelle, yhteispalvelupisteen toimistovirkailijalle, hyvinvointi- ja sivistysjohtajalle, yhtenäiskoulun ja lukion rehtorille, Kurkiauran koulun johtajaopettajalle, varhaiskasvatusjohtajalle, vapaa-aika ja nuorisotoimen esimiehelle, kirjastopalveluiden esimiehelle, tekniselle johtajalle, rakennuspäällikölle, Puulan seutuopiston toimistosihteerille ja elinkeinokoordinaattorille.

Laajempaa siirtymistä maksukorttien käyttöön pidetään perusteltuna. Se vähentää osastoilla laskujen määrää, kun suuri määrä ostoja tulee kerralla samassa laskussa monien yksittäisten laskujen sijaan.

Kunnassa on laskettu esimerkkinä, että tämän vuoden huhtikuussa korteilla ostamalla laskuja olisi saatu yhdistettyä niin, että 42 laskun sijaan laskuja olisi saatu vain 7. Edelleen on arvioitu, että jos joka kuukausi saataisiin 35 laskua vähemmän, vuositasolla laskuja kertyi 420 kappaletta vähemmän.

Jokaisen laskun vastaanottaminen myös maksaa, ja henkilöstöltä menee aikaa laskujen jakamiseen osastoille ja niiden kierrättämiseen organisaatiossa.

Siirryttäessä nykyistä laajempaan maksukorttien käyttöön erityisesti paperilaskujen eli kalleimpien ja työläiden laskujen määrän arvioidaan pienentyvän. Lisäksi on arvioitu, että osastoittainen ostojen valvonta ja seuranta helpottuu ja tarkentuu, ja palveluntuottajat saavat rahansa nopeammin rahan siirtyessä suoraan palveluntuottajalle maksutapahtuman jälkeen. Uudistuksen yhteydessä Tokmannin korteista luovutaan.

Tarja Kuikka