Joutsan kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Joutsan kunta sitoutuisi maaseudun kehittämisrahoja alueella koordinoivan Maaseutukehitys ry:n lisärahoitukseen ohjelmakaudelle 2023–2027. Samansisältöisen esityksen oman kunnan sitoutumisesta lisärahoitukseen on tehnyt Luhangassa valtuustolle Luhangan kunnanhallitus.

Maa- ja metsätalousministeriöllä on menossa mainitulle ohjelmakaudelle Leader-ryhmien rahoittamisen toisen vaiheen haku. Maaseutukehitys haki viime vuonna ensimmäisen hakukierroksen yhteydessä toimialueensa kunnista sitoumukset toiminta-alueeseen ja lasketut kuntarahaosuudet, ja myös Joutsan ja Luhangan valtuustot hyväksyivät tuolloin omien kuntiensa osallistumisen alueeseen ja sitoutumisen kuntarahoitukseen mainitulla kaudella.

Uuden ohjelmakauden valmistelun edetessä Maaseutukehityksen hallitus on päättänyt hakea kunnilta lisärahoitusta. Lisärahoituspyyntöä perustellaan muun muassa sillä, että Leader-rahoituksen rahoitusvälineet ja rahoitettavat kohteet monipuolistuvat alkavalla kaudella sekä yhteisöllisessä että yritystoiminnan kehittämisessä, ja alkavalla kaudella osaa yritystoimintaan liittyvistä tukimuodoista rahoitetaan ainoastaan Leader-ryhmien rahoituskehyksistä.

Pyydetty lisärahoitus on yhteensä 150.000 euroa, josta 147.000 euroa on tarkoitus mennä Leader-toimintaan ja loput euroa Sisä-Suomen kalatalousryhmän kehittämisohjelmaan. Viimeksi mainittu on kuuden Leader-ryhmän alueella toteutettava kehittämisohjelma, johon Maaseutukehityksessä on varauduttu osallistumaan vuosina 2022–2027.

Kalatalousryhmän kehittämisohjelman kokonaisrahoitus on 1,2 miljoonaa euroa, josta kuntien osuus on noin 10 prosenttia.

Pyydetyn lisärahoituksen jälkeen Maaseutukehityksen rahoituskehykseksi toisen vaiheen haussa esitetään noin 5,4 miljoonaa euroa vuosille 2023–2027. Julkisen rahoituksen osuus siitä on noin 3,5 miljoonaa, ja tästä osuudesta 20 prosenttia on kuntarahaa.

Uuden ohjelmakauden kuntarahan tarpeen, pyydetty lisäys huomioiden, on arvioitu olevan yhteensä 728.800 euroa. Kuntien osuudet jaetaan asukaslukujen suhteessa, joten Joutsan osuuden on laskettu olevan kuntarahoituksen lisäyksen (noin 43.800 euroa) jälkeen 213.200 euroa ja Luhangan osuuden lisäyksen (noin 6.900 euroa) jälkeen 33.600 euroa.

Tarja Kuikka
Jonna Keihäsniemi