Jatkosodassa mahdollisesti Suonteeseen pudonneen lentokoneen tutkinnat, suuri täplärapukanta sekä kimmeltävä vesi istutettuine arvokaloineen olivat puheenaiheita, jotka puhuttivat noin 50 hengen yleisöä Pertunmaalla Hirvenlahden satamassa lauantaina neljättä kertaa järjestetyssä Suontee Symposiumissa. Seminaari järjestetään vuorovuosittain kiertävänä Suonteen ympäristökunnissa.

Kalatalousalueen toiminnanjohtaja Timo Meronen käsitteli vuosille 2022–2031 valmisteilla olevaa Suonteen käyttö- ja hoitosuunnitelmaa. Suunnitelma sisältää uusia kalastusrajoituksia, joilla pyritään suojelemaan arvokalojen kantoja.

Mikäli Suonteen käyttö- ja hoitosuunnitelma saa hyväksynnän ely-keskuksessa, on verkkokalastus kielletty Joutsansalmessa välillä Myllylahti- 4-tien länsipuoli 150 metriä tien suuntaisesti 15.8.–15.12. Puolestaan Joutsan Myllynkoskissa kalastus on kokonaan kielletty rajauksen sisällä Joutsansalmi, Myllylahti- Viheri, joen lahden suu.

Säätelypäätöksiin on kirjattu myös koko kalatalousalueella voimassa olevat kalojen alamitat. Kuhan alamitaksi on määritetty 45 senttimetriä ja rasvaevättömälle järvitaimenelle 55 cm. Järvilohelle asetettu alamitta on 60 cm ja harjukselle 37 cm.

Nyt laadittu suunnitelma on ensimmäinen, uuden kalastuslain käyttöä ja hoitoa ohjaava asiakirja.

– Uuden suunnitelman tavoitteena on toteuttaa kestävää ja tietoon perustuvaa kalastusta ja kalakantoja, mikä palvelee niin vesillä liikkujia kuin vesien omistajia. Suonteella on seurantaa tehty pitkään ja tietoa on kerätty, joten työtä päästään jatkamaan täällä vankalta pohjalta, totesi Meronen.

Jukka Manninen kertoi kalojen istuttamisesta ja veden laadusta. Aiemmin toukokuussa Suonteeseen istutettiin 2.000 järvilohta, joiden vatsaonteloihin asennettiin seuraamista varten siru. Puolestaan edellisviikolla istutettiin useampi tuhat järvitaimenta, joista 500 merkattiin. Manninen esitteli tilaisuudessa skannerin, joita mieluusti lainataan aktiivisille kalastajille.

– Annamme skannereita kalastajien käyttöön, jotta saamme merkatuista kaloista arvokasta tietoa, summasi Manninen.

Manninen kertoi myös Suonteen vedenlaadun olevan kunnossa.

– Suontee on huippujärvi, eikä sen vedenlaadussa ole tapahtunut huononemista, summasi Manninen.

Vilkasta keskustelua seminaarissa herätti EU:ssa vuonna 2015 vieraslajiksi listattu täplärapu, jonka kanta Suonteella on varsin suuri. Tällä hetkellä ainut tapa kannan vähentämiseen on käytännössä voimakas pyynti, mutta täplärapuja saa kuitenkin pyytää vain virallisena ravustusaikana. Yhtenä keinona keskustelussa nähtiin täplärapujen ravustuskauden voimakas pidentäminen.

Mielenkiintoisen puheenvuoron tarjoili viistokaikuluotaamalla etsintöjä tekevä Kari Ylönen. Huhujen mukaan Suonteelle, mahdollisesti Konnassaaren tuntumaan olisi pudonnut jatkosodan aikoihin lentokone. Vahvin taustatutkimuksessa löytynyt fakta on peräisin Kansallisarkistosta. Joutsan ilmavalvonnan tekemässä merkinnässä todettiin lyhyesti: ”Lentokone lännestä itään savuvana perässä.”

– Olen tehnyt kuusi etsintäreissuja Suonteelle. Tutkintoja hankaloittaa pääasiassa huhuihin pohjautuva tieto. Aion jatkaa etsintöjä, mutta lisätietoja mahdollisesta tapahtuneesta tarvittaisiin, sillä Suontee on tutkimusalueena laaja, taustoitti Ylönen.

Tilaisuuden järjestelyistä vastasivat Suonteen kalatalousalue ja Ruorasmäen osakaskunta.

Jonna Keihäsniemi

Kari Ylönen (vas.) Timo Meronen, Anssi Saari ja Jukka Manninen olivat tämänvuotisen Suonteen Symposiumin panelisteja.