Joutsan kunta joutuu selvittämään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Gubbe-kuntapilottiin liittyviä perusturvalautakunnan päätöksiä. Lautakunta käynnisti tammikuussa Gubbe Sydänystävä Oy:n kanssa Gubbe-kuntapilotin, jossa on kyse kotipalvelujen tukipalvelujen tarjoamisesta ikäihmisille.

Joutsalainen Kalle Willman teki päätöksestä oikaisuvaatimuksen vaatien asian käsittelyä uudelleen ja pilotin käynnistämispäätöksen kumoamista lain ja tarkoituksenmukaisuuden vastaisena. Hän muun muassa kyseenalaisti kunnan testamenttivarojen käyttämisen yksittäisen yrityksen myynnin edistämiseen.

 Oikaisuvaatimus hylättiin. Willman teki pilotin käynnistämispäätöksestä ja oikaisuvaatimuksen hylkäämispäätöksestä valituksen hallinto-oikeudelle vaatien valituksessaan päätösten kumoamista lainvastaisina. Hänen mielestään kunnalla ei ole lainmukaista perustetta pilotin avulla tukea vain yhden toimijan toimintaa.

Lisäksi hän totesi kilpailulainsäädännön sekä EU:n valtiontukisäännösten estävän pilottihankkeen toteuttamisen, koska palveluntuottajat saatetaan eriarvoiseen asemaan.

Kunnan lausunnossa, jonka kunnanhallitus päätti maanantaina antaa hallinto-oikeudelle, Willmanin väitteitä pidetään perusteettomina ja virheellisinä.

Perusteluina esitetään muun muassa, ettei päätöksellä aseteta palveluntuottajia eriarvoiseen asemaan, koska kyseessä on hankintalain 25. pykälän kynnysarvot alittava pienhankinta, joka ei edellytä hankinnan kilpailuttamista hankintalain mukaisesti. Lisäksi lausunnossa todetaan esimerkiksi se, ettei hankinta sisällä kiellettyä valtiontukea.

Tarja Kuikka

Lisää aiheesta:

JS 18.3.2022: Gubbe-kuntapilottia koskeva oikaisuvaatimus hylättiin

JS 22.1.2022: Joutsa käynnistää ikäihmisille suunnatun Gubbe-kuntapilotin