Tarpaper Recycling Finland Oy toimii Leivonmäellä, noin vajaan hehtaarin kokoisella tontilla, jonka se on vuokrannut PyroBit Oy:ltä. PyroBit omistaa lisäksi myös noin viiden hehtaarin alueen edellä mainitun alueen vieressä. Tarpaperilla on ympäristölupa erilliskerätyn kattohuopajätteen vastaanottoon, varastointiin ja esilajitteluun. Vuonna 2013 perustetun yhtiön valmistama tuote on BitumenMix-bitumikaterouhe, eli kattohuoparouhe. Kattohuoparouheessa on korkea bitumipitoisuus, jonka ansiosta se sopii asfaltin raaka-aineeksi.

Vuoden 2021 lopussa Leivonmäen tontilla oli kattohuopaa varastoituna reilut 23.000 tonnia, kun kunnan Tarpaperille vuonna 2018 myöntämä ympäristölupa sallii enintään 20.000 tonnin varastoinnin.

Tuotteen lanseerauksessa on kuitenkin ollut vaikeuksia, sillä uuden raaka-aineen hyväksyminen asfaltin ainesosaksi on tuottanut haasteita muun muassa ennakkoluulojen vuoksi. Vuonna 2016 tuotteelle myönnettiin End Of Waste- status, mikä tarkoittaa, ettei sitä luokitella jätteeksi. Tuotteelle on myönnetty myös CE-merkintä.

Tarpaperin laitospäällikkö Kristian Koivusaari myöntää rehellisesti, että lupamäärät on ylitetty. Koivusaaren mukaan yksi syy suureen varastointimäärään on valmiin tuotteen viime vuosien heikko ulosmyynti.

Kattohuopaa voidaan käyttää asfaltin raaka-aineena reseptin mukaan jopa 40 % kokonaisbitumin määrästä. Suomessa bitumia käytetään tällä hetkellä asfaltin valmistukseen noin 270.000 tonnia vuodessa, josta kattohuovalla voidaan korvata noin 10.000 tonnia. Koivusaaren mukaan Tarpaper on juuri saanut aikaan useampivuotisen sopimuksen bitumirouheen toimituksista asfalttialan merkittävälle asiakkaalle, joka varmasti tulee parantamaan tilannetta jatkossa.

– Vasta viime vuonna Väylävirasto hyväksyi bitumikaterouheen asfaltin raaka-aineeksi. Vaikka raaka-aine täyttää nyt asfalteille asetetut laatuvaatimukset, ei se automaattisesti takaa suurempaa käyttöä. Tieto hyväksytystä bitumikaterouheesta pitää saada tarjous- ja suunnittelukilpailuihin viranomaispuolelle, joka suunnittelee isoja väylähankkeita, toteaa Koivusaari.

Tältä tontilla näytti huhtikuun lopulla.

Väyläviraston teiden kunnossapidon asiantuntija Ossi Saarinen toteaa, että BitumenMix-bitumikaterouheen käyttö on tällä hetkellä sallittua maanteiden tietyissä päällystekerroksissa, jotka eivät jää kulutuskerroksiksi. Jalankulku- ja pyöräteiden päällysteissä tuotetta voidaan käyttää ylimmissäkin päällystekerroksissa.

– Yleisesti uusien materiaalien osalta, joita ei vielä ole hyväksytty yleiseen käyttöön maanteiden päällysteissä, toimitaan Väyläviraston hyväksyntämenettelyn mukaisesti. Muun muassa uusien materiaalien tekniset ominaisuudet, tasalaatuisuus ja kelpoisuus aiottuun käyttötarkoitukseen sekä käyttö- ja ympäristöturvallisuus pitää varmista ennen käyttöönottoa tai sen laajentamiseen, summaa Saarinen.

Bitumikaterouheen käyttöä kulutuskerroksessa on myös testattu ja siitä kerätään parhaillaan kokemuksia. Väylävirastolla on Suomessa koekohde Riihimäen seudulla.

Koivusaaren mukaan luvan sallimiin varastointimääriin on pyrkimys päästä toukokuussa. Joutsan tekninen lautakunta on todennut odottavansa toukokuun loppuun. Kunnan ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo kertoo, että tontilla tullaan kunnan toimesta tekemään tarkastus toukokuun jälkeen.

– Tontilla on ryhdytty toimiin ja kasoja on alettu järjestelmällisesti murskaamaan. Tarpaperin osalta huopa on 99 % asfaltoidulla alueella, josta osa ei ole katettu. Uskon vahvasti, että saamme varastointimäärät pudotettua lain sallimiin puitteisiin toukokuun loppuun mennessä, toteaa Koivusaari.

Tarpaperin ympäristölupa mahdollistaa käsittelyn, joka sisältää murskauksen. Murskausta on aloitettu hiljalleen ja muutamia koe-eriä on tehty huhtikuussa.

– Kun murskaus saadaan jatkumaan kovemmalla tahdilla, ei meillä pitäisi olla enää ongelmia varastointimäärien suhteen. Murskaamme omasta varastosta ja kun saamme valmista tuotetta täältä ulos, pitäisi homman pysyä tasapainossa, sanoo Koivusaari.

Tarpaperilla on Leivonmäen lisäksi varastot Espoossa, Mäntsälässä ja Lahdessa. Koivusaaren mukaan yhtiön kierrätystoiminnan painopiste on aikomuksena siirtää Leivonmäelle vuoden 2023 loppuun mennessä.

– Painopisteen siirtäminen tulee edellyttämään toimintaan liittyviä investointeja Leivonmäelle. Muutoksia tulee kattohuovan keräystoiminnan logistisissa ratkaisuissa. Paljon on tehtävää, mutta emme näe näissä ongelmia, summaa Koivusaari.

Jonna Keihäsniemi

Leivonmäen tontilla on ryhdytty toimiin ja kattohuopakasoja on alettu järjestelmällisesti murskaamaan.