Joutsan kunnan on selvitettävä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle (avi) kunnan ikäihmisten palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen palvelusetelin arvoa. Syynä on aville tehty ilmoitus, jossa todettiin kunnan hyväksyneen perusturvalautakunnan marraskuussa tekemällä päätöksellä palvelusetelin sääntökirja setelin arvoa korottamatta.

Avi pyysi selvitystä muun muassa siitä, millä perusteilla lautakunta on arvioinut vahvistamiensa palveluseteleiden arvon kohtuullisuuden, ja onko kunta ryhtynyt toimiin arvon saattamiseksi palvelusetelilaissa tarkoitetulle kohtuulliselle tasolle.

Lausunnon mukaan kunta on myöntänyt ikäihmisten palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen palvelusetelin vuosina 2017–2022 yhteensä 122 asiakkaalle. Palvelukeskus Jousen ja Huuponhovin vuosien 2017 ja 2021 vuorokausihintojen vertailussa vuoden 2021 hinnat olivat Jousessa noin 0,5 prosenttia halvemmat ja Huuponhovissa noin 9 prosenttia halvemmat. Tästä johtuen kunta katsoo palvelusetelin arvojen olleen vuosina 2017-2021 kohtuulliset ottaen huomioon vastaavan palvelun tuottamisesta sille aiheutuneet kustannukset.

Syksyllä 2021 kunta neuvotteli palveluntuottajien kanssa palvelusetelin arvon korottamisesta. Korotusta ei tehty, sillä palveluntuottajien esittämää 12 prosentin korotusvaatimusta pidettiin kohtuuttomana. Tänä keväänä arvoa korotettiin viidellä prosentilla.

Lausunnon mukaan Joutsan kunta katsoo menettelynsä olleen asiassa kaikilta osin palvelusetelilain ja muun lainsäädännön mukaista. Kunta on myös ryhtynyt ja aikoo ryhtyä jatkossakin tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta palvelusetelin arvo sekä palveluseteliasiakkaiden omavastuuosuudet säilyvät kohtuullisina.

Tarja Kuikka