Joutsan kunnanhallitus on valinnut kunnan omistamien kiinteistöjen – esimerkiksi virastotalon, koulujen ja kirjastojen – sekä Asunto Oy Leivonmäen Linnunlaulun, Kiinteistö Oy Joutsan vuokra-asuntojen ja Joutsan Vesihuolto Oy:n sähköntoimittajaksi ajalle 1.1.2023-31.12.2026 Turku Energia Energiaratkaisut.

Sähkön oston hankintasopimuksesta pyydettiin keväällä tarjousta ja tarjouksia saapui määräaikaan mennessä neljä. Tarjousten valintaperuste oli kokonaistaloudellinen edullisuus ja vertailuperusteena halvin hinta.

Hankintaa tehdessä apuna käytetyn, sähkönhankintapalvelua tarjoavan VENI Energian suositus sähköntoimittajaksi oli tarjousten perusteella Turku Energia Energiaratkaisut, jonka kunnanhallitus siis valitsi.

Tarja Kuikka