Keskiviikkona kokoontunut Luhangan kunnanvaltuusto myönsi kaiken kaikkiaan viidelle henkilölle eron luottamustehtävistä. Poikkeuksellisen erosuman taustalla on erinäisiä syitä aina paikkakunnalta pois muuttamisesta huonoon lautakunnan työskentelyilmapiiriin.

Valtuusto vahvisti kahden tarkastuslautakunnan jäsenen eropyynnöt. Valtuusto valitsi Eino Polvelan tilalle tarkastuslautakuntaan Martti Viinikaisen. Tuula Väänäsen tilalle valtuusto valitsi äänin 11–2 Eija Helenin.

Lupalautakunnan varajäsenenä toimineen Janne Solatien tilalle valittiin Ville Nyman. Kari Heleniuksen tilalle keskusvaalilautakunnan ensimmäiseksi varajäseneksi valtuusto nimitti Pirjo Seimolan.

Kokouksen esityslistassa ollutta tarkastuslautakunnan väliraporttia ei valtuustossa käsitelty lainkaan, koska valtuutetut eivät päässeet sopuun pykälän käsittelytavasta. Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Juhani Räsänen totesi esittelevänsä raportin ainoastaan suljetuin ovin, mihin suurin osa valtuutetuista oli tyytymättömiä.

Käsittelytavasta äänestettiin ja äänin 11–2 valtuusto päätti, että väliraportin käsittely siirtyy kesäkuun valtuustoon. Tehdyn päätöksen mukaisesti tarkastuslautakunnan on tuotava kyseiseen kokoukseen sellainen raportti, joka voidaan käsitellä täysin avoimin ovin. Räsäsen ehdotusta asian välittömästä käsittelystä kannatti ainoastaan Aki Virtaniemi. Räsänen jätti asiasta eriävän mielipiteen.

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Marjo Merivirta piti tarkastuslautakunnan eropyyntöjen myöntämisen jälkeen puheenvuoron, jossa hän korosti toimivan vuorovaikutuksen sekä turvallisen työskentely-ympäristön merkitystä. Myös kunnanhallituksen puheenjohtaja Hilkka Weijo käytti puheenvuoron, jossa hän toi esille huolen kunnan viranhaltijoiden sekä luottamushenkilöiden jaksamisesta ja terveydestä melko värikkään kevään keskellä. Molemmat puheenjohtajat olivat yhtä mieltä siitä, että kaikkien valtuutettujen kirkkaimpana päämääränä pitäisi olla oman kunnan menestyminen sekä kuntalaisten kokonaisvaltainen hyvinvointi.

Jonna Keihäsniemi

Luhangan kunnanvaltuusto kokoontui keskiviikkona Luhangan kylätalolla.