Joutsan seurakunnan kirkkovaltuusto on hyväksynyt uuden Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaiset uudet toimituspalkkiot sopimuskaudelle 1.3.2022-29.2.2024. Toimituspalkkioita koskevan suorituksen euromääriä on korotettu vuosille 2022-2024 neuvotellussa virka- ja työehtosopimuksessa viisi prosenttia eli tavallista enemmän johtuen siitä, ettei palkkioita ole nostettu neljään vuoteen.

Joutsan seurakunnassa toimii tällä hetkellä kirkkoherra Tuula Leppämäen mukaan toimituspalkkioisena yksi kanttori. Näin siitä syystä, ettei seurakunta ole onnistunut saamaan vakituista kanttoria siitäkään huolimatta, että virka on ollut kaksi kertaa avoinna.

Lisäksi seurakunta käyttää kirkkoherran mukaan tarvittaessa toimituspalkkioisia pappeja paikkaamaan työvoimavajetta. Paikkauksen tarve johtuu hautausruuhkista ja siitä, että seurakuntapastori on ollut ja on jatkossa ainakin syyskuun loppuun asti 50-prosenttisella työajalla, vaikka virka on 75-prosenttinen.

Tarja Kuikka

Tagged with →