Joutsan seurakunnan kirkkovaltuusto on asettanut vaalilautakunnan tämän vuoden marraskuussa järjestettäviä seurakuntavaaleja varten. Vaalilautakunnan puheenjohtajaksi asetettiin Kalevi Puttonen ja varsinaisiksi jäseniksi Eila Kivinen, Matti Kallioinen, Alpo Sievänen ja Irene Manninen. Heidän varajäsenikseen asetettiin samassa järjestyksessä Paavo Nummela, Tuula Kangas, Keijo Suomalainen, Marita Kangas ja Tuula Leppämäki.

Vaalilautakunnan tehtäviin kuuluu useita eri tehtäviä, muun muassa valmistavat tehtävät vaaleja varten, ennakkoäänestyksen ja kotiäänestyksen ja varsinaisen vaalipäivän äänestyksen toimittaminen sekä äänten laskenta ja tuloksen vahvistaminen.

Tarja Kuikka