Joutsan kunta joutuu selvittämään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle talous- ja hallintojohtajan viran täyttämiseen liittyviä seikkoja valituksen johdosta. Joutsalainen Kalle Willman valitti hallinto-oikeuteen Joutsan kunnanhallituksen päätöksestä hylätä hänen oikaisuvaatimuksensa, joka koski talous- ja hallintojohtajan viran täyttämistä, eli päätöstä lyhentää virassa viime marraskuussa aloittaneen Matias Penttisen koeaikaa.

Viran koeajaksi määrättiin kuusi kuukautta. Kunnanhallitus päätti kuitenkin vakinaistaa Penttisen jo huhtikuun alusta lukien, jolloin koeajasta oli kulunut runsaat neljä kuukautta. Valituksessaan hallinto-oikeudelle Willman totesi muun muassa, ettei perusteluja koeajan lyhentämiselle esitetty ja että hallintosäännön mukaan koeajasta määrää palvelussuhteeseen ottaja, mutta nyt kunnanhallitus lyhensi määrätyn koeajan sen ollessa meneillään yksipuolisella päätöksellään.

Willman vaati hallinto-oikeutta kumoamaan oikaisuvaatimuksen hylkäämistä koskeneen kunnanhallituksen päätöksen lainvastaisena.

Kunnan selvityksessä todetaan muun muassa se, että perustelut koeajan lyhentämiselle esitettiin kokouksessa suullisesti, ja talous- ja hallintojohtajan virkaan valinta kuuluu hallintosäännön mukaan kunnanhallituksen toimivaltaan.

Tarja Kuikka