Joutsan seurakunnan kirkkovaltuusto käsitteli viime torstaina seurakunnan vuoden 2021 tilinpäätöstä. Seurakunnan tulos oli viime vuonna hyvä, tilinpäätös oli 195.823,79 euroa ylijäämäinen. Olennaisena tekijänä vaikuttivat tontti- ja metsäkauppojen tuotot. Tonttien myynnistä saatiin myyntivoittoa 134.600 euroa, ja metsän myyntituloja saatiin vajaat 50.000 euroa talousarviossa ennakoitua enemmän, 180.300 euroa.

Ulkoiset toimintakulut olivat vajaat 20.000 euroa edellisvuotta suuremmat, runsaat 1,12 miljoonaa. Nousu johtui esimerkiksi tehdyistä kiinteistöjen kuntoarvioista ja ukkosvauriokorjauksista sekä Pekkasten ilmalämpöpumpun uusinnasta.

Toimintatuotot olivat selvästi edellisvuotta enemmän, 494.800 euroa, ja niissä siis vaikutti merkittävästi tontti- ja metsäkauppojen tuotot. Vuosikate oli 320.300 euroa, kun edellisvuonna se oli 121.500 euroa.

Tilikaudelle kohdistui poistoja normaalia enemmän, 124.500 euroa. Syynä oli poistosuunnitelman muuttaminen vastaamaan kirkkohallituksen ohjeistusta ja tehdyt kertapoistot. Esimerkiksi Joutsan vanha seurakuntakoti poistettiin, samoin varastorakennuksia sekä muita taseessa ilman poistoja roikkuneita eriä.

Kirkollisverotuottoja kertyi runsaat miljoona euroa, lisäystä edellisvuoteen oli vajaat 49.000 euroa. Lisäystä osattiin kirkollisveroprosentin nousun myötä odottaa, mutta tulos oli ennakoitua parempi. Kirkollisverotuottoihin sisältyvät kirkollisvero ja valtion rahoitus.

Kun seurakunnan viime vuoden taloutta tarkastellaan kriisiytyvän seurakunnan mittarien valossa, ei kriisiytyvän seurakunnan mittaristo talousjohtaja Heikki Kankaan mukaan täyty. Seurakunta on kuitenkin jo aiemmin päättänyt ottaa selvitysmiehen, sillä talouden ennakoidaan heikkenevän lähitulevaisuudessa olennaisesti.

– Suurimpana tekijä on, että Joutsan väkiluku on jatkuvasti vähenevä ja myös vanheneva, ja sillä on vaikutusta kirkollisverotuloihin alenevasti. Ja vastaavasti seurakunnan kiinteistöjen korjausvelka viisi miljoonaa euroa on aika olennainen vaikutin tähän seurakunnan kriisiytymiseen jatkossa, muistutti Kangas.

Kirkollisverotulojen on ennustettu laskevan vuoteen 2030 mennessä noin 73.500 euroa.

Kirkkovaltuuston jäsen Markku Malin vastaanotti kokouksessa onnittelut kirkkoherra Tuula Leppämäeltä huhtikuussa viettämiensä 75-vuotissyntymäpäivien johdosta.

Valtuutetut eivät ottaneet kokouksessa esitettyihin lukuihin suuremmin kantaa. Niilo Nieminen nosti esille muun muassa Joutsan seurakuntakodin ja Pekkasten leirikeskuksen käytöstä saatavien tulojen vähenemisen viime vuonna koronapandemian takia ja sen, että seurakuntakodin remonttiin pitäisi vihdoin ryhtyä.

– Kyllähän seurakuntakoti ja kirkko ovat ne kaksi, jotka täytyy olla kunnossa seurakunnassa, totesi Nieminen.

Valtuutettu Liisa Temisevä nosti esille sen, että vaikka pandemia rajoitti seurakunnan toimintaa viime vuonna, järjestettiin toimintaa uudenlaisena, kinkeritkin ulkona.

– Vaikeudet aina jotenkin luovat ihmisille uudenlaisen tarpeen tehdä niitä asioita, mitkä oikeastaan voidaan toteuttaa. Kiittäisin tässä kohtaa myös seurakuntalaisia ja seurakunnan työntekijöitä, jotka huomaavat tällaisen mahdollisuuden, että laitetaan luovuus kukkimaan ja etsitään uusia asioita millä saadaan tehtyä yhteisöllisyys, mitä tässä on kaivattu, totesi Temisevä.

Kirkkoneuvoston esityksestä kirkkovaltuusto päätti seurakunnan tilikaudella 2021 kertyneen ylijäämän kirjaamisesta tilikauden ylijäämä/alijäämätilille sekä myönsi tili- ja vastuuvapauden tilivelvollisille.

Tarja Kuikka

Tagged with →