Joutsan kunta liittyy mukaan varhaiskasvatuksen seudulliseen palvelualueeseen. Jatkossa joutsalaisperheet voivat hakea lapsilleen päivähoitopaikkaa oman kotikunnan ohella myös toisesta palvelualueeseen kuuluvasta kunnasta – siis Hankasalmelta, Jyväskylästä, Laukaasta, Luhangasta, Muuramesta, Petäjävedeltä, Toivakasta tai Uuraisilta.

Joutsan kunta on aiemmin järjestänyt yksittäisiä varhaiskasvatuspalveluja eri kuntien kanssa esimerkiksi tapauksissa, joissa varhaiskasvatuspaikka on ollut helpompi järjestää perheelle naapurikunnasta, koska matka oman kunnan hoitopaikkaan tulisi kohtuuttoman pitkäksi tai vaatisi kohtuutonta kulkemista työmatkaan nähden vastakkaiseen suuntaan hoitopaikkaan.

Joutsan liittyminen varhaiskasvatuksen seudulliseen palvelualueeseen tuo paikkakunnan perheille aiempaa paremmat mahdollisuudet saada hoitopaikka tai ainakin hakea sitä oman kunnan ulkopuolelta muusta palvelualueeseen kuuluvasta kunnasta.

Joutsan kunnan hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkan mukaan myös Joutsan varhaiskasvatukseen voidaan jatkossa saada asiakkaita matalammalla kynnyksellä – tosin ei oman paikkakunnan lasten kustannuksella.

– Paikat täytetään kuitenkin oman kunnan lapsilla ensisijaisesti, ja paikka voidaan myöntää sen jälkeen muiden kuntien lapsille, sanoo Sirkka.

Sirkka uskoo, että Joutsan liittyminen palvelualueeseen tukee myös Rutalahdessa sijaitsevan Koskikaran yksikön säilymistä.

Joutsan liittymisestä varhaiskasvatuksen seudulliseen palvelualueeseen päätti aiemmin viime viikolla Joutsan hyvinvointi- ja sivistyslautakunta. Lautakunta myös valtuutti hyvinvointi- ja sivistysjohtajan sekä varhaiskasvatuksen esimiehen neuvottelemaan sopimuksesta ja hyväksymään sen kunnan puolesta.

Tarja Kuikka

Tagged with →