Ely-keskusten tulee jätelain perusteella asettaa yksin tai yhdessä muiden ely-keskusten kanssa yhteistyöryhmä, jonka tehtävänä on valtakunnallisen jätesuunnitelman valmistelu, toimeenpano sekä toimeenpanon seuranta. Velvoite yhteistyöryhmien perustamiselle astui voimaan heinäkuussa 2021 jätelain muutoksella.

Yhteistyöryhmässä tulee olla edustus toimialueen kunnista sekä sellaisista toiminnanharjoittajista ja erikseen määriteltävistä yhdistyksistä sekä säätiöistä, joiden tehtäviin tai tarkoituksiin asia voi liittyä. Ely-keskusten asiantuntijat ovat antaneet esityksen Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan sekä Pirkanmaan ely-keskuksien ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueiden toimialueiden yhteiseen jätealan yhteistyöryhmään kutsuttavista tahoista. Luhangan ja Joutsan ympäristönsuojeluviranomainen on kutsuttu yhteistyöryhmään.

Luhangan kunnanhallitus päätti nimetä Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen ja Pirkanmaan alueen jätealan yhteistyöryhmään kunnan edustajaksi ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijon.

Jonna Keihäsniemi