Luhangan kunnanhallituksen ja tarkastuslautakunnan välille on kehkeytynyt kevään aikana melkoinen soppa. Ristiriitaa aiheuttaa kunnanhallituksen vaatima perustelu tarkastuslautakunnalta pyydettyjen kiinteistöverotietojen käyttämisestä, mihin lautakunta ei kuitenkaan aio antaa selvitystä vedoten kuntalakiin.

Tarkastuslautakunnan perimmäinen tehtävä on tarkastaa ja valvoa kunnan toimintaa. Jotta asetetun toimen hoitaminen onnistuu, on lautakunnalla suhteellisen laaja tiedonsaantioikeus.

Verohallinto luovuttaa kunnille kiinteistöverotiedot vuosittain kertaalleen maksutta. Tiedot on lähetetty Luhangan kunnalle keväällä ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Hilkka Weijon mukaan ne käytiin läpi. Koska tiedoissa ei havaittu mitään poikkeavaa ja ne sisälsivät henkilötietoja, päätettiin materiaali hävittää.

– Tarkastuslautakunta on pyytänyt kiinteistöverotietoja jo helmikuussa. Asian voi korjata helposti siten, että kunnanjohtaja pyytää uudelleen tiedot verottajalta verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) 14 §:n 2 momentin nojalla. Kunnanhallitus ehtii vielä oikaista virheen kaikkien hyväksi tai kielteisellä päätöksellään käytännössä lähettää asian ”sakkokierrokselle” hallinto-oikeuteen, jolloin kaikki osapuolet häviävät, lausuu tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Juhani Räsänen.

Nyt kiinteistöverotiedot pitäisi siis pyytää Verohallinnolta uudestaan. Kunnalla on oikeus saada kiinteistöverotiedot verottajalta kahdesta syystä; kiinteistörekisterin tarkistamista varten ja veronsaajana omien oikeuksiensa valvontaa varten.

– Meidän on vaikea luovuttaa tietoja, jos niille ei ole määritetty selkeää käyttötarkoitusta. Laissa on säädetty tietyt käyttötarkoitukset, joiden mukaan annamme tietoja, toteaa Verohallinnon johtava asiantuntija Taito von Konow.

– Verottajan ohjeet ovat selkeät ja niitä ei ole mitään syytä ohittaa. Jos asia menee hallinto-oikeuden ratkaistavaksi, niin silloin ilmeisesti toinen osapuoli on valmis viemään asian oikeuden ratkaistavaksi, kommentoi kunnanjohtaja Tuomo Kärnä.

Kaksi viidestä tarkastuslautakunnan jäsenestä pyytänyt eroa

Tarkastuslautakunnassa tehtävien hoitamisesta sekä työskentelystä on syntynyt erimielisyyksiä. Hyvin lyhyen ajan sisään kaksi viidestä lautakunnan jäsenestä on pyytänyt eroa erinäisistä syistä.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Juhani Räsäsen mukaan eroamisilla ei ole yhteyttä kiinteistöverotietojen pyytämiseen tai saamiseen. Räsäsen mukaan lautakunnan kahden jäsenen jääväyksestä päätettäessä toki keskusteltiin, mutta päätös jääväämisestä tehtiin yksimielisesti, niin kuin muistakin asioista tähän asti.

– Kaikki keskustelut ja päätökset on lautakunnassa huolellisesti dokumentoitu ja taltioitu. Tapauksen saamasta julkisuudesta saisi malliesimerkin viestintäkoulutukseen misinformaation leviämisestä. Huhupuheet ovat nyt levinneet kunnanhallituksen pöytäkirjoista jopa Yleisradion uutisiin saakka. Pitäisi yhdessä pysähtyä miettimään, miten tässä näin pääsi käymään, lausuu Räsänen.

Yksi lautakunnan jäsenistä on Susanna Nurmi, jonka mukaan Luhangassa ei ilmeisesti ole totuttu aktiiviseen tarkastuslautakuntaan. Kun aiempina vuosina kyseisellä lautakunnalla on ollut pari kokousta vuodessa, on tällä kaudella kokoonnuttu noin kerta kuukauteen.

– Työmme lautakunnassa on alusta asti ollut haasteellista ja mielestäni puheenjohtaja on tehnyt valtavasti ylimääräistä työtä saadakseen lautakunnan työt toimiviksi. Työssämme tarvittavien aineistojen ja niitä antavien kanavien auki saaminen on ollut haastavaa, vaikka meillä on laillisesti siihen valtuudet. Tarkastuslautakunnalla on myös oikeudet saada tarkasteluunsa sisällöltään arkaluontoisempia dokumentteja, joihin lautakunnalla on täysi salassapitovelvollisuus, kommentoi Nurmi.

– On ikävää, että asiat ovat saaneet valtavat mittasuhteet. Harmittaa, mikä mediavaikutus tällä on Luhangalle negatiivisessa mielessä, kun samaan aikaan matkailuhanke yrittää edistää Luhankaa, summaa Nurmi.

Jonna Keihäsniemi

JS 5.5.2022 Kiinteistöverotiedot pidetään edelleen salassa Luhangan tarkastuslautakunnalta

JS 26.3.2022 Verohallinnon toimittamia tietoja pimitetään Luhangan tarkastuslautakunnalta