Joutsan kunnan varhaiskasvatuksessa tehdään tila- ja toimintajärjestelyjä uuden yksikön eli entisen Kirkkokankaan palvelutalon käyttöönoton yhteydessä. Osa toiminnoista siirretään yksiköstä toiseen ja tuleva kaksivuotisen esiopetuksen ryhmä jaetaan kahteen eri yksikköön.

Entisessä Kirkkokankaan palvelutalossa parhaillaan tehtävä remontti edistyy aikataulussa ja tilojen käyttöönottoajaksi kaavaillaan yhä elokuun alkua. Tällöin uuteen yksikköön on tarkoitus siirtää alkuperäisistä suunnitelmista poiketen Koivukummun päiväkodin toiminta sekä Koivukummun nykyinen henkilökunta. Uudelle yksikölle haetaan myöhemmin nimeä nimikilpailulla.

Koivukummun tiloihin puolestaan siirretään kaksi pientä perhepäiväkotia eli nykyisin Kuntalan tiloissa toimiva Vekkula ja kunnan omistamassa rivitalossa sijaitseva Varala. Tällöin Koivukummun päiväkodin nimi vaihtuu muotoon Koivukummun perhepäiväkoti. Vekkulan ja Varalan nykyisille tiloille muutos tarkoittaa sitä, että ne voidaan palauttaa alkuperäiseen käyttötarkoitukseensa.

Esiopetusryhmät on jaettu Joutsassa tällä hetkellä siten, että kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluryhmä eli 5-vuotiaiden esikouluryhmä on toiminut Koivukummussa ja varsinainen esikouluryhmä eli 6-vuotiaiden ryhmä päiväkoti Esikoissa. Koivukummun tilat on kuitenkin koettu epäkäytännöllisiksi esiopetuksen järjestämistä ajatellen, ja koska tuleva kaksivuotisen esikouluopetuksen ryhmä on jatkossa vielä nykyistä ryhmää suurempi, ei tulevaa ryhmää voida sijoittaa Koivukumpuun.

Ryhmää ei ole myöskään mahdollista sijoittaa Esikkoihin, sillä tällöin Esikoissa muodostuvasta ryhmästä tulisi liian suuri. Siksi tuleva kaksivuotisen esiopetuksen ryhmä jaetaan kahtia siten, että osa lapsista menee Esikkoihin ja osa Kirkkokankaan entiseen palvelutaloon avattavaan uuteen yksikköön.

Varhaiskasvatuksen toimintoja keskitetään taas kesän ajaksi

Joutsan kunta on perinteisesti keskittänyt varhaiskasvatuksen toimintojaan kesällä, ja niin aiotaan tehdä myös tänä kesänä. Syynä keskittämiseen ovat paitsi lasten lomat ja henkilökunnan vuosilomajärjestelyt, tänä kesänä myös päiväkoti Esikon piharemontti.

Sulkuajat, jotka Joutsan hyvinvointi- ja sivistyslautakunta hyväksyi viime viikolla, ovat kuitenkin vasta alustavia. Niihin voidaan tehdä muutoksia, kun lasten todellinen hoidontarve selviää.

Alustavien suunnitelmien mukaan ensimmäisenä suljetaan Varalan päiväkoti, joka pidetään kiinni 20.6.–7.8. Seuraavaksi ovensa sulkee juhannuksen tienoilla lyhyeksi ajaksi eli 24.–26.6. väliseksi ajaksi Päiväkoti Koivukumpu.

Juhannuksen jälkeen 27.6. alkaen ovat suljettuna Päiväkoti Esikot ja Koskikaran perhepäiväkoti. Molempien sulun on suunniteltu jatkuvan heinäkuun loppuun saakka.

Keltasirkun päiväkoti on puolestaan suljettuna koko heinäkuun ja Vekkulan perhepäiväkoti ajalla 11.–31.7. Muutokset sulkuaikoihin ovat siis kuitenkin mahdollisia.

Tarja Kuikka

Kuvassa on entinen Kirkkokankaan palvelutalo, jota remontoidaan parhaillaan varhaiskasvatuksen käyttöön sopivaksi. Kuva: JS Arkisto / Janne Airaksinen

Tagged with →