Kun taiteen perusopetukseen kuuluvaa musiikkiopetusta uudistettiin vuonna 2017, pyrkimyksenä oli tehdä opetuksesta oppilaskeskeisempää. Nykyisin opetus ja opetuskokonaisuuden tekeminen mietitään oppilaiden henkilökohtaisista lähtökohdista, sanoo taiteen perusopetukseen kuuluvaa musiikkiopetusta Joutsassa ja Toivakassa tarjoavan Puulan seutuopiston musiikkikoulun vastaava opettaja Marjut Palonen.

– Ennen oli hyvin tiukat raamit ja samanlaiset tutkinnot kaikille oppilaille, ja oli määritetty tiukasti, mitä pitää soittaa. Nyt annettiin enemmänkin vapaat kädet opettajille toimia, vertaa Palonen.

Yksi ensimmäisistä Joutsan musiikkikoulusta valmistuneista, jotka ovat opiskelleet sekä vanhan että uuden opetussuunnitelman eli opsin mukaisesti, on tänä keväänä valmistunut 15-vuotias joutsalainen Aino Saarela (kuvassa yllä). Musiikkikoulussa vuonna 2011 aloittaneen Saarelan pääsoitin oli alusta saakka viulu, jonka oheen hän otti nykyisen opsin aikana sivusoittimeksi pianon.

Saarelalle opetuksen uudistuminen näkyi konkreettisimpana viulututkintojen suoritustavassa. Ensimmäisessä tutkinnossa 1/3:ssa hän soitti kaikki suoritukset yhdellä kertaa raadille, kun taas tänä keväänä suorittamassaan viimeisessä tutkinnossa hän soitti osan suorituksista opettajalle ja muut suoritukset videoitiin arvioitavaksi toiselle henkilölle. Välitutkinto 2/3 oli näiden välimalli. Saarelasta uuden opsin aikana opiskelu on ollut rennompaa ja helpompaa.

– Se ei ole semmoinen, että kaikki pitää vaan yhteen päivään tähdätä, vaan niitä saa ripotellen suorittaa, hän perustelee.

Myös videointi toi joustavuutta, kun kappaleita sai soittaa uusiksi. Ennen oli vain yksi mahdollisuus.

– Jos se meni päin mäntyä, niin sitten se meni, ja se oli voi voi. Mutta nyt kun saa moneen kertaan yrittää, niin se tietyllä tavalla luo siihen semmoista itsevarmuutta, sanoo Saarela.

Aino Saarelan pääsoitin musiikkikoulussa oli alusta saakka viulu, mutta myöhemmin hän otti sen oheen sivusoittimeksi pianon.

Puulan seutuopisto on järjestänyt taiteen perusopetukseen kuuluvaa musiikkikoulun opetusta Joutsassa vuodesta 1993. Opetukseen kuuluu Marjut Palosen mukaan soitonopetuksen ohella esimerkiksi musiikin teoriaa, säveltapailua ja yhteissoittoa. Suosituimpia instrumentteja ovat piano ja viulu.

Musiikkikoulun koko oppimäärä on 500 tuntia. Sen suoritusaika riippuu Palosen mukaan oppilaan aloitusiästä ja omista lähtökohdista. Esimerkiksi Aino Saarelalla opinnot kestivät noin 11 vuotta, sillä hän oli aloittaessaan vain 5-vuotias.

– Joku on tehnyt tosi nopeasti, kun on tullut sopivassa iässä ja on ollut hyvät taidot jo tullessa. Ja joku toinen, joka aloittaa ihan pienenä, vaikka nelivuotiaana, niin kyllä siinä aika monta vuotta menee, vertailee Palonen.

Keskimäärin opinnoista kuitenkin valmistutaan hänen mukaansa 6–10 vuodessa. Kaikki tosin eivät valmistu, vaan joiltain opinnot jäävät kesken. Palosen mukaan varsinkin viime metreillä väsähtävää pyritään tukemaan, jotta tämä saisi opinnot päätökseen ja täyden hyödyn niistä.

Aino Saarela aloitti opinnot Puulan seutuopiston musiikkikoulussa vuonna 2011. Saarela valmistui opinnoista äskettäin ja oli valmistuessaan yksi Joutsan musiikkikoulun ensimmäisistä valmistuneista, jotka ovat opiskelleet sekä vanhan että vuonna 2017 käyttöön otetun uuden opetussuunnitelman mukaisesti.

Musiikkikoulun todistusta voi Palosen mukaan hyödyntää paitsi musiikkiopintoihin myös esimerkiksi opettajaopintoihin hakiessa. Moni on hyötynyt todistuksesta myös kesätyötä tai muuta alkutaipaleen työpaikkaa hakiessa.

– Vaikka se ei olisi ihan musiikkia, mihin hakee, niin todistus on kuitenkin osoitus siitä, että on pystynyt sitoutumaan tällaiseen pitkäjänteiseen työhön, sanoo Palonen.

Musiikin tekemisestä ammattimielessä haaveileva Aino Saarela on hyödyntänyt todistusta juuri musiikkiopintoihin hakeutumisessa, ja ylipäätään koko kokemusta kesätyöhaussa.

– Kun kesätyöhakuja olen laittanut, niin olen sinne laittanut, että on vahva musiikkitausta ja olen valmistumassa musiikkikoulusta, sanoo Saarela.

Musiikkikoulun Joutsan ja Toivakan ryhmissä on opiskellut tänä lukuvuonna yhteensä vajaat parikymmentä oppilasta. Lukuvuoden vaihtuessa uusia oppilaita haetaan taas. Marjut Palonen toivoo ihmisten jo karistavan sen vanhan mallin ajattelun, että musiikkikoulu olisi vain niille, jotka ovat erikoistuneet oikein taitaviksi muusikoiksi.

– Jos vaan yhtään on kiinnostusta musiikkiin, niin rohkaistuisi tulemaan musiikkikouluun ja saisi siitä itselleen sen pitkäaikaisen hyödyn elämään kauaksi aikaa ja semmoisen elämänmittaisen musiikkisuhteen, kannustaa Palonen.

Tarja Kuikka