Kunnanhallitus sai käsiteltäväkseen liudan uusia eropyyntöjä luottamustoimista. Janne Solatie pyysi eroa luottamustehtävästä paikkakunnalta muuton vuoksi. Solatie on toiminut lupalautakunnassa Kimmo Laineen varajäsenenä.

Eino Polvela pyysi eroa tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja varapuheenjohtajuudesta. Polvela ilmoitti eron syyksi lautakunnan huonon työskentelyilmapiirin sekä henkilöön kohdistuvan painostuksen.

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää edellä mainituille henkilöille erot luottamustoimista sekä valtuuttaa valitsemaan uudet jäsenet eronneiden tilalle.

Samassa kokouksessa käsiteltiin myös Heikki Kiviniemen eroilmoitus Luhangan vesihuolto Oy:n hallituksesta. Kiviniemi on ilmoittanut vesihuollon hallitukselle eroavansa 1.4.2022. Kiviniemi toteaa eronsa syyksi jyrkät erimielisyydet Luhangan vesihuolto Oy:n hallituksen puheenjohtajan kanssa toiminnasta ja tulevaisuudesta.

Kiviniemen erottua nykyisellään yhtiön hallituksen kokoonpano ei ole yhtiöjärjestyksen mukainen, koska yhtiön hallituksessa ei ole varajäseniä. Esityksestä poiketen kunnanhallitus ei vaadi yhtiön hallitusta järjestämään ylimääräistä kokousta, vaan yhtiön hallitus täydennetään jo aiemmin sovitussa yhtiökokouksessa kesäkuussa.

Jonna Keihäsniemi