Jeesus puhuu Johanneksen evankeliumissa opetuslapsilleen poismenostaan taivaaseen ja Pyhän Hengen lähettämisestä näillä sanoilla: ”Nyt minä menen hänen luokseen, joka on minut lähettänyt. Teille on hyödyksi, että minä menen pois. Ellen mene, ei Puolustaja voi tulla luoksenne. Mutta mentyäni pois minä lähetän hänet luoksenne. Kun Totuuden Henki tulee, hän johtaa teidät tuntemaan koko totuuden. Hän kirkastaa minut, sillä sen, minkä hän teille ilmoittaa, hän saa minulta.”

Yksi keskeinen Jeesuksen opetus oli puhe taivasten valtakunnasta eli taivaasta. Sinne Jeesus sanoo tässä puheessaan nyt lähtevänsä. Sinne mekin kristillisen toivomme mukaan olemme matkalla ja olemme siis tavallaan kahden maan kansalaisia.  Lopullinen kotimme on taivaassa. Taivaan valtakunta on erilainen kuin tämä, missä me vielä olemme. Taivas ei ole sidottu historian aikaan eikä paikkaan niin kuin maalliset valtakunnat. Taivaassa arvojärjestykset ja oikeudenmukaisuus ovat erilaisia kuin mihin me olemme tottuneet maallisessa valtakunnassa.

Jeesuksen vertauksista tiedämme, että taivaan valtakunnassa viimeiset voivat tulla ensimmäiseksi. Se, joka on ensimmäinen, palvelee muita. Siellä kaikki saavat saman palkan ja niin edelleen. Hän kertoi myös monia muita vertauksia taivaasta. Taivaan valtakunnalle on erityistä se, että se on vajavaisesti totta jo nyt mutta kuitenkin sen täydellistä tulemista rukoillaan: ”Tulkoon sinun valtakuntasi.”

Kun fariseukset kysyivät Jeesukselta, milloin Jumalan valtakunta tulee, Hän vastasi: ”Ei Jumalan valtakunta tule niin, että sen tulemista voidaan tarkkailla. Eikä voida sanoa: Se on täällä tai se on tuolla. Jumalan valtakunta on teidän keskellänne.” Rukoilkaamme taivaan kansalaisen rukous! Kaikkivaltias Jumala! Sinä olet lähettänyt Totuuden Hengen valoksi pimeyteemme, niin että pysyisimme oikeuden ja vanhurskauden tiellä. Anna omillesi voima hylätä kaikki, mikä murentaa uskoa sinuun. Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme tähden!

Erkki Viinikainen
Eläkepastori

Tagged with →