Erikoinen aika on lisännyt turvallisuuden kaipuuta ja epävarmuutta tulevaisuudesta. Silloin lapsille on tärkeää, että ympärillä on läheisiä ja hyvää ruokaa.

Näin toteaa lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen, jonka työ on edistää ja seurata lapsen edun ja oikeuksien toteutumista Suomessa. Pekkarinen vieraili viime viikolla Luhangan koululla 5.–6.-luokkalaisten luona juttelemassa turvallisuudesta.

– Lapsille turvallisuuden tunnetta luovat perhe, ruoka ja kaverit, tunne että saa olla oma itsensä – samat asiat, mistä muutenkin koostuu hyvä elämä.

Pandemia ja sota ovat yleisiä turvattomuuden aiheita, mutta on ihan arkipäiväisiäkin asioita. Maantie ja kovat liikennenopeudet nousivat esille Luhangassa.

– Myös pimeys pelottaa lapsia ja nuoria. Sen sanominen ääneen voi aluksi vähän tuntua nololta, kunnes huomataan, että muut sanovat saman asian. Harvaan asutulla maaseudulla pimeää on paljon. Myös moni aikuinen pelkää pimeyttä, Pekkarinen sanoo.

Kouluvierailusta kirjoitetaan muistio, jonka lapset saavat itse hyväksyä. Medialle voidaan lähettää tiedote ja muistio julkaistaan eri kanavissa. Ministeriöt ja eduskunta saavat tietoa tapaamisista raporttien ja tapaamisten yhteydessä. Lasten keskusteluja käytetään nimettömästi myös tieteellisissä artikkeleissa ja lainsäädäntöhankkeita varten annetuissa lausunnoissa. Pekkarinen muistuttaa, että on tärkeää saada lasten itse kertoa ajatuksistaan.

– Lapset jäävät helposti aikuisten jalkoihin, ja lasten asioista puhutaan lasten itsensä yli ja ohi.

Lapsiasiavaltuutettu laatii parhaillaan maa- ja metsätalousministeriön kanssa selvitystä kouluverkon supistamisen vaikutuksista. Pekkarista huolestuttaa ilmiön vaikutus erityisesti maaseutuun. Ennen kuin pieni koulu lakkautetaan, pitäisi hänen mukaansa tehdä kattava lapsivaikutusten arviointi ja miettiä myös muita vaikutuksia.

– Koulujen lakkauttaminen voi hetkellisesti parantaa kunnan taloutta, mutta pitkällä tähtäimellä vaikutukset ovat negatiivisia. Tämä koskee myös toisen asteen koulutusta. Koulut lisäävät paikkakunnan elinvoimaisuutta ja vetovoimaa. Lapsiperheet eivät halua muuttaa kuntaan, jossa ei ole kunnollista kouluverkkoa.

Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen Luhangan koululla toukokuussa 2022
Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen edistää ja seuraa lasten edun ja oikeuksien toteutumista Suomessa. Kuva: Mikko Vähäniitty

Pekkarisen mukaan kaikenikäisten lasten kanssa saa aikaan hyviä keskusteluita. Luhangan kaltaisia kouluvierailuja hän tekee muutamia vuodessa.

– Meidät saa aina kutsua käymään! Emme koskaan tule tekemään tarkastusta tai neuvomaan, vaan tulemme koululaisten luo oppimaan.

Ilona Savitie

Yläkuva: Luhangan koululaiset juttelivat turvallisuudesta erikoistutkija Terhi Tuukkasen ja lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarisen kanssa.