Kaikki Suomen poliisin operatiivisen kenttätoiminnan johtajat koulutetaan Poliisiammattikorkeakoulussa Tampereella. Johtamiskoulutukseen kuuluu olennaisena osana harjoitukset, käytännössä ja teoriassa. Johtamisosaamisen testaamiseen erilaisilla virtuaalisilla simulaatioilla on jo vuosia käytetty erästä Suomen aluetta, jossa tapahtuu (kuvitteellisesti) yllättävän paljon. Tämä paikka on Luhanka.

Poliisilla oli huhtikuun loppupuolella meneillään alipäällystöopintoihin liittyvät harjoitukset, ja niiden päättymisen jälkeen Poliisiammattikorkeakoulussa työskentelevien kouluttajien ryhmä vieraili Luhangassa tutustumassa paikkoihin.

Luhangassa kävivät ylikomisario Sami Hätönen, joka on toiminut Poliisiammattikorkeakoulussa opetus-, asiantuntija- ja kehittämistehtävissä vuodesta 2008. Hänen lisäkseen paikalla olivat ylikonstaapeli Marko Hiltula Lapin poliisilaitoksesta sekä ylikonstaapeli Pasi Kotro Poliisiammattikorkeakoulusta. He kaikki ovat kokeneita kenttätoiminnan johtajien kouluttajia.

Operatiivisen kenttätoiminnan johtajan vaativassa tehtävässä toimiminen edellyttää koulutuksella opetellun ja tasokokeilla mitatun lisenssin voimassaoloa.

– Koulutuksessa operatiivisille johtajille varmistetaan teoreettinen, taktinen ja tekninen osaaminen. Jotta koulutuksesta saataisiin mahdollisimman realistista, niin elävässä elämässä järjestettävien toimintaharjoituksien lisäksi harjoitusten virtualisoiminen on koettu hyvin tehokkaaksi, kertoo ylikomisario Hätönen.

Virtualisoiminen tarkoittaa kouluttajien laatimia simulaatioita. Ja juuri tässä Luhanka, ja tietyssä määrin myös Joutsa, astuvat valokeilaan maamme poliisien koulutuksessa.

Simulaatiot tietysti sijoittuvat johonkin maantieteelliseen paikkaan, ja Luhanka valikoitui kymmenen vuotta sitten yleisjohtamisharjoituksen tapahtumapaikaksi.

– Etsin kartalta ennen harjoitusta sopivan vaikeaa sijaintia tapahtumille. Eli alueen tuli sijaita isoista kaupungeista mahdollisimman kaukana, koska halusimme rajata käytössä olevia resursseja. Se ei ole mikään salaisuus, että poliiseja on eniten siellä missä tapahtuu, ja jos etäisyydet ovat pitkiä, se heijastuu käytettävissä olevien apuvoimien määrään ja saapumisaikaan, kertoo Hätönen.

Suomen karttaa läpikäyden Luhanka valikoitui paikaksi, missä simulaatioon ei ainakaan turhan äkkiä ollut saatavilla apuun kaupunkien poliisipartioita. Simulaation laatijalle tämä on hyvä asia, sillä kenttätoiminnan johtajakoulutettavat tahdotaan toki asettaa vaativien haasteiden eteen.

– Luhanka on niistä päivistä lähtien ollut virtuaalisen harjoitusmaailmamme keskuspaikkana, enkä näe mitään syytä, miksei se olisi jatkossakin.

Tarkkaan ottaen harjoituksissa ei puhuta Luhangasta, vaan Rautalan kaupungista, jossa sijaitsee Rautalan poliisilaitos.

– Karttoja on manipuloitu siten, että Luhangan kohdalla simulaatiossa sijaitsee Rautalan kaupunki, ja toiminta tapahtuu Rautalan poliisilaitoksen puitteissa. Tähän on monta syytä, kuten voimme viranomaisradioverkoissa   käyttää tätä kuvitteellista nimeä, ja sillä puolestaan vältetään se, ettemme kontaminoi Luhankaa tosielämässä millään tavalla rikolliseksi paikaksi. Puoliksi kuvitteellinen paikka ei myöskään tuo etulyöntiasemaa kenellekään, kuka mahdollisesti tuntisi tienoot ennestään, painottaa Hätönen.

Kaikki Suomen poliisin operatiiviset johtajat ovat olleet koulutuksensa aikana Luhangan ja seutukunnan karttojen kanssa tekemisissä. Tulee myös muistaa, että samaa simulaatiota käytetään myös tutkinto- ja täydennyskoulutuksessa johtamisen kenttäkouluttamisen lisäksi.

Haastateltavat paljastavat lukuja hymyssä suin, sillä he tietävät niiden hämmästyttävän paikallisia.

– Arvioisin, että 1.500 nykyisistä Suomen poliiseista tuntee Luhangan erittäin hyvin tämän simulaation ansiosta. Se on paljon se, koska maassamme on nyt vajaa 7.500 poliisia palveluksessa, laskee Hätönen.

– Jo yksinomaan Lapin poliisilaitoksen hieman yli 300 poliisista noin 100 on osallistunut näihin koulutuksiin, ja tietävät siis hyvin paikkakunnan. Väitän, että moni koukkaa loma- tai muilla reissuillaan tämän kirkonkylän kautta, ihan silkasta mielenkiinnosta, naurahtaa ylikonstaapeli Hiltula.

Luhanka saa osakseen siten ikään kuin ilmaista matkailumarkkinointia Poliisiammattikorkeakoulun ansiosta. Aikojen saatossa yksi, jos toinenkin poliisi on näin ollen siviilipuvussa käynyt tutustumassa tosielämässä niihin paikkoihin, jotka ovat liittyneet saatuun tiukkaan ja haastavaan koulutukseen.

Poliisiammattikorkeakoulun kartassa Rautala ja Kivelä korvaavat simulaatiossa Luhangan ja Joutsan oikeat taajamat.

Karttoja on käsitelty siten, että käytössä ovat oikeat tiet ja osoitteet, mutta virtuaalista rakennuskantaa on lisätty huimasti ja oikeat rakennukset ovat saaneet uusia tehtäviä.

Rautalan kaupungissa sijaitsee muun muassa iso koulukeskus heti Keskustien alussa. Rakennus, jossa tosielämässä sijaitsevat Luhangan Helmi ja Ravintola Etappi, on virtuaalimaailmassa Rautalan poliisiasema.

Kenttätoiminnan johtajaksi koulutettava poliisi harjoittelee simulaatiota esimerkiksi siten, että hän tulee yleisjohtajan roolissa tilannekeskukseen, jossa on kenttäjärjestelmän karttanäkymät. Sitten alkaa radioliikenne pyöriä, ja koulutettava saa mitä moninaisimpia tehtäviä ratkaistavakseen Rautalan kaupungin alueella.

Luhankalaisessa ympäristössä todellakin sattuu ja tapahtuu. Edellä mainitussa virtuaalisessa Rautalan koulukeskuksessa tapahtuu esimerkiksi kouluampuminen.

Luhangan keskustaajaman (Rautalan kaupungin) ympäristön osoitteissa on runsaasti muitakin tehtäviä kuten esimerkiksi liikenneonnettomuuksia risteyksissä. Tammijärven suunnassa tapahtuu eläinsuojeluviranomaisille annettavan virka-aputehtävän muodossa. Luonnollisesti tehtävä ei mene rutiinin mukaan, vaan eskaloituu sellaiseksi, että isäntä hermostuu ja tarttuu ampuma-aseeseen.

Vaarujärventiellä marjastaja löytää maastosta paitsi marjoja, niin myös räjäytetyn kassakaapin. Eräästä Rautalan kaupungin ravintolasta lähtee itsetuhoinen henkilö teräaseen kanssa hautausmaan suuntaan. Tilanteessa tarvitaan koirapartiota. Rautalan S-Marketissa ovat alaikäiset näpistelijät häiriöksi kaupankäynnille.

Uusimmassa versiossa Rautalan poliisilaitoksen vastuualue on laajentunut Joutsaan asti. Joutsa tunnetaan kartoissa Kivelänä, ja erään harjoituksen aiheena ovat nuorison kokoontumisajot, missä mopoilla pannaan urheilukentän nurmea kovasti rullalle ja heitellään poliisia kivillä.

Joutsan (Kivelän) satamasta lähtee autolla liikkeelle rattijuoppo, ja poliisi suorittaa satamassa myös jalkapartiointia.

Hakulintien silta omaa legendaarisen maineen simulaatiota läpikäyden mielissä. Sillalla nimittäin tapahtuu hyvin haastava johtamista vaativa tilanne.

– Rutiinikeikalle tullut partio kohtaa yllättäen sillalla häirikön, joka on ilman paitaa ampuma-aseen kanssa. Hän alkaa ampua ilmaan, eikä tottele poliisipartion käskyjä. Sitten poliisi joutuu käyttämään ampuma-asetta tähän henkilöön lopettaakseen henkilön vaarallisen toiminnan.

– Taustaympäristönä on kaupungin keskustassa tapahtuva kuvitteellinen tilanne, mikä aiheuttaa vakavaa hengen ja terveyden vaaraa ympäristössä oleville ihmisille, kertoo Hätönen.

Hakulintien sillan tapahtuman erityispiirre on se, että siitä tehdään stressaava tilanne, jossa johtajaa kuormittaa samanaikaisesti useampi haastava tilanne. Esimerkiksi Nelostiellä rattijuoppo ajaa juuri samalla hetkellä päin vastaan tulevaa liikennettä, kun partio kohtaa aseistetun häirikön. Johtaja saa siten ratkaistavakseen poliisin aseenkäytön linjauksia kovan hermopaineen alaisena.

Simulaatioissa poliisin yleis- tai kenttäjohtajaksi koulutettava kohtaa käytännössä kaiken mahdollisen mihin poliisi joutuu maassamme puuttumaan.

– Koko kirjo on käytössä, ja simulaatioissa voimme katsoa minkälaisia päätöksiä tehdään. Usein havaitsemme, että ei ole yhtä oikeaa tai väärää toimintatapaa, vaan samaan lopputulokseen voidaan kulkea useampaakin polkua. Aina pyrimme löytämään niin lievät keinot, että ihmisten perusoikeuksiin jouduttaisiin puuttumaan mahdollisimman vähän.

– Tällainen koulutustapa on erittäin hedelmällistä. Suoritukset tietysti videoidaan, ja niistä opitaan kuinka ihmiset reagoivat paineen alla nopeita johtamistoimenpiteitä vaativiin tilanteisiin. Tämä maailma on mielenkiintoinen ja Luhanka on sen maailman keskus, kiteyttää ylikomisario Sami Hätönen Luhangan merkityksen Suomen poliisien koulutukselle.

Janne Airaksinen

Yläkuvassa ylikonstaapeli Pasi Kotro (vas.), ylikomisario Sami Hätönen ja ylikonstaapeli Marko Hiltula.

Tagged with →