Luhangan tarkastuslautakunnan pyytämät verotiedot pysyvät edelleen lautakunnan ulottumattomissa, päätti Luhangan kunnanhallitus huhtikuun lopulla. Kunnanhallitus vaatii tarkastuslautakunnalta selvitystä, mihin pyydettyjä kiinteistöverotietoja käytetään.

Päätös selvityksen pyytämisestä syntyi kunnanhallituksessa käydyn äänestyksen jälkeen äänin 4–2. Lisäksi äänestyksessä annettiin tyhjä ääni.

Äänensä kunnanjohtajan esitykselle tietojen luovuttamisesta selvityksen perusteella antoivat Pirkko Wilkman, Antti Aro, Antti Huttunen ja Marja-Leena Nurminen. Aki Virtaniemi ja Pentti Haverinen antoivat äänensä pyydettyjen tietojen luovuttamisesta suoraan lautakunnalle. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Hilkka Weijo äänesti tyhjää.

Virtaniemi jätti päätöksestä eriävän mielipiteen äänestyksen jälkeen.

Samaisessa kunnanhallituksen kokouksessa Antti Huttunen esitti lautakunnan erottamista. Huttunen väitti, että lautakunnan puheenjohtaja Juhani Räsänen olisi jäävännyt eräässä kokouksessa kaksi jäsentä perusteettomasti. Huttusen esitys lautakunnan erottamisesta ei kuitenkaan saanut kannatusta.

– Huttusen kannattamaton esitys puhukoon puolestaan. Tarkastuslautakunta teki asiassa yksimielisen päätöksen ja tiesi sen perusteet. Ei liene kenellekään kunniaksi, että tallaisia kuulopuheita ylipäänsä kirjataan pöytäkirjaan, toteaa Räsänen.

Räsäsen mukaan tarkastuslautakunta ei aio toimittaa kunnanhallitukselle pyydettyä selvitystä. Puheenjohtaja perustaa kantansa kuntalakiin, jonka perusteella lautakunnalla on oikeus saada kaikki tiedot ja asiakirjat, jotka se kokee tarpeellisena oman arviointitehtävänsä hoitamiseksi. Kun kunnanjohtaja ei anna tietoja ja jos kunnanhallitus ei velvoita häntä niitä antamaan, rikotaan lakia.

– Jos tekisimme selvityksen, suostuisimme toimimaan laittoman päätöksen mukaan. Toivon, että päätöksestä tehdään oikaisupyyntö, joka antaa hallitukselle mahdollisuuden korjata virheensä. Luonnollisesti herää kysymys, miksi tietoja ei haluta luovuttaa. Syitä ei ole kerrottu enkä halua lähteä niitä arvailemaan. Pääasia olisi saada pyytämämme tiedot, jotta voimme hoitaa meille uskottua tehtävää, painottaa Räsänen.

Jonna Keihäsniemi

Luhangan tarkastuslautakunta pyytää kunnanhallitukselta tietoja, joita hallitus ei suostu luovuttamaan ilman tarkempaa selvitystä niiden käyttötarkoituksesta. Kuva: Heikki Utula