Vuoden 2020 alussa käynnistyi Joutsan kunnan strategiatyö. Työssä tekninen ja ympäristöosastolle linjattiin neljä päästrategiaa. Ajantasainen ja kuntaa kehittävä kaavoitus, ajantasainen kiinteistörekisteri, tukipalveluselvitys ja tarkoituksen mukainen kiinteistökanta. Nämä neljä tavoitetta ovat olleet kirkkaana mielessä viimeiset kaksi vuotta.

Joutsan kirkonkylän osayleiskaava on ”viimeistä piirtoa” vaille valmis. Vain linnustoselvitys antaa odottaa itseään. Siinä vaiheessa, kun selvitys saadaan, viedään kaava valtuuston hyväksymiskierrokselle. Kunnassa on käynnissä myös pieniä muita yksittäisiä kaavahankkeita, joita on toteutettu maanomistajien aloitteesta.

Ajantasaisen kiinteistörekisterin mittarina käytettiin kiinteistöveroselvitystä. Selvitys on viety maaliin viime vuoden loppupuolella. Teknisen osaston tukipalveluselvitykset toteutettiin kiinteistö- ja laitoshuollon osalta vuosien 2020–2022 aikana.

Viimeinen strateginen tavoite, uusi kiinteistöstrategia, on tarkoitus viedä päätöksentekoprosessin läpi alkukesän 2022 aikana. Teknisestä lautakunnasta strategia etenee hallituksen kautta valtuustoon. Strategian tärkein teema on tahtotila luopua ja ennen kaikkea vähentää kiinteistökantaa. Vähentäminen tulee kuitenkin tehdä niin, ettei alle tasearvojen myydä kiinteistöjä. Tällä tavalla vältämme kirjanpidolliset tappiot.

Alustavana esityksenä ennen lautakunnan käsittelyä ehdotetaan luovuttavan yli kahdestakymmenestä kiinteistöstä. Suurin osa on tarkoitus myydä ja pienempi osa purkaa pois. Kiinteistöstrategiasta saatava hyöty olisi parhaillaan noin 200.000 euroa vuodessa. Se on merkityksellinen säästö, kun mietitään hyvinvointialueeseen siirtymistä ja sen tuomia mahdollisia taloudellisia haasteita.

Mitä kuuluu teknisen talouteen? Hyvää. Tekninen ja ympäristöosasto alitti budjetin tilinpäätöksen mukaan vuonna 2020 noin 230.000 eurolla ja vuonna 2021 reilulla 400.000 eurolla. Osastolla on tehty hyvää ja tarkkaa taloudenpitoa usean vuoden ajan, josta kiitos kuuluu kaikille työntekijöille.

Teknisen osaston investoinnit ovat kohdistuneet viime vuosien aikana rakennushankkeisiin. Suunterveydenhuollon- ja ruokapalveluiden rakennushankkeen pitäisi valmistua sopimuksen mukaisesti lokakuun loppuun mennessä. Tämän jälkeen investoinnit tulevat kohdistumaan mitä ilmeisimmin infrarakentamiseen. Keskusta-alueen kehittäminen useassa osassa tulee olemaan pääteema yhdistettynä Yhdys- ja Jousitien perusparannukseen. Keskusta-alueen imago tulee varmasti muuttumaan tulevien vuosien aikana. Keskusta-alueelle suunnitellaan niin kuntalaisten ehdotusten kuin työhön valittavan työryhmän panoksella kokonaan uusi ilme. Sitä keskusta todella kaipaakin.

Paljon on tehty, mutta paljon on vielä myös tekemättä. Uusi Joutsan kunnan strategiatyö on parhaillaan käynnissä. Edellä mainittu kiinteistöstrategia muokattaneen muotoon rullaava kiinteistöstrategia, jota työstetään myös tulevaisuudessa. Keskusta kehittäminen on vuosien toteutusprojekti siinä vaiheessa, kun suunnitelmat valmistuvat. Toki se edellyttää sopuisaa päätöksentekoprosessia.

Kaavoitukseen ja maakäyttöpolitikkaan tulee panostaa tulevaisuudessa aiempaa enemmän, koska se on merkityksellinen elinvoimatekijä. Valmistuva osayleiskaava vasta aloittaa tarkemman asemakaavoituksen, kaavoitustyö on siis vasta alkutekijöissä. Lisäksi niin nykyisiin kuin mahdollisesti uusiinkin vapaina oleviin tontteihin ja niiden tarjontaan ja esillepanoon tulee panostaa aiempaa enemmän. Nykymuotoiset alustat tulee ottaa käyttöön.

Työ on kesken ja haasteita on tulevaisuudessakin tiedossa. Rohkeasti ja ennen kaikkea päättäväisesti uusia haasteita kohti.

Juha-Matti Näykki
tekninen johtaja

Kirjoitus on osa Päättäjän kynästä -tekstisarjaa, jossa Joutsan lautakuntien puheenjohtajat ja kunnan toimialajohtajat kirjoittavat toimialansa ajankohtaisista asioista. Kirjoituksia julkaistaan kerran kuukaudessa.

Tagged with →