Keskisuomalainen Oyj:n tytäryhtiöt Jakelusepät Oy ja Ilvesjakelu Oy ovat 31.3.2022 allekirjoittaneet liiketoimintakauppakirjan, millä ne myyvät sanomalehtien varhaisjakeluliiketoiminnot useissa maakunnissa Posti Palvelut Oy:lle. Liiketoimintakaupan täytäntöönpanopäivä on 29.4.2022.

Myytävän liiketoimintakokonaisuuden omistus- ja hallintaoikeus siirtyivät Posti Palvelut Oy:lle kaupan täytäntöönpanopäivänä. Näin ollen myös Joutsan Seudun varhaisjakelu siirtyy Posti Palvelut Oy:lle. Käytännössä lehden tilaajan suuntaan muutos ei näy millään lailla, sillä käytännön työ jatkuu entisellään.

Janne Airaksinen

Tagged with →