Joutsan kunnan palveluasumisen ja pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen palvelusetelin arvoa korotetaan viidellä prosentilla toukokuun alusta lukien. Korotus on todettu tarpeelliseksi muun muassa lakiin perustuvan hoitajamitoituksen ja yleisen kustannuskehityksen vuoksi.

Palveluasumisen ja pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen palveluseteli on tarkoitettu ikäihmisille, joilla on fyysistä, psyykkistä tai sosiaalista toimintakyvyn alentumista niin paljon, että he tarvitsevat ympärivuorokautista huolenpitoa, valvontaa ja hoitoa.

Palvelusetelin arvo ja taso määräytyvät tuen tarpeesta johdettujen perusteiden mukaan. Hoitoisuuden määrittelyssä käytetään tänä vuonna Rai-toimintakykymittaria ja sen rinnalla aiempaa asiakaskortiksi nimitettävää mittaria.

Päätöksen palvelusetelin arvon korottamisesta teki jo aiemmin perusturvalautakunta. Viime viikolla lautakunta hyväksyi palvelusetelin sääntökirjan, johon on päivitetty setelien arvot. Sääntökirja tulee voimaan toukokuun alussa.

Tarja Kuikka