Maanantaina koolla ollut Joutsan valtuusto hyväksyi perustettavan uuden Sateenkaaren koulun kuntayhtymän perussopimuksen ja valtuutti kunnanjohtajan allekirjoittamaan lopullisen perussopimuksen. Valtuusto hyväksyi myös jakautumissopimuksen Vaalijalan kuntayhtymän ja perustettavan kuntayhtymän välillä, ja valtuutti tahojen yhtymähallitukset viimeistelemään ja allekirjoittamaan jakautumissopimuksen, kun uusi kuntayhtymä on perustettu.

Vaalijalan kuntayhtymä on muun muassa kuntoutus-, koulutus- ja asumispalveluja erityistä tukea tarvitseville tarjoava 33 savolaiskunnan muodostama kuntayhtymä. Sen toiminta lakkaa tämän vuoden lopussa, ja tällöin sen toiminta, varat, velat ja henkilöstö siirtyvät hyvinvointialueille.

Joutsa ei kuulu kuntayhtymän jäsenkuntiin, mutta sen sijaan sen alaisuudessa toimivan Sateenkaaren koulun käyttäjäkuntiin kylläkin. Sateenkaaren koulu on Pieksämäellä toimiva esi-, perus- ja lisäopetusta vaativaa erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille tarjoava koulu.

Sateenkaaren koulu ei siirry hyvinvointialueen vastuulle, joten Vaalijalan kuntayhtymä tiedustellut jäsenkunniltaan ja koulun käyttäjäkunnilta mahdollisuutta perustaa uusi kuntayhtymä, Sateenkaaren koulun kuntayhtymä. Sen perustamisen jälkeen koulun toiminta, siihen liittyvä henkilöstö ja varat irrotettaisiin Vaalijalan kuntayhtymästä.

Joutsan valtuusto ei ollut maanantaina päätöksissään yksimielinen. Valtuutettu Iiris Ilmonen (kok.) piti asian valmistelua sekavana, sillä kokouksen esityslistan esittelytekstissä on mennyt hänen mielestään sekaisin termit käyttäjäkunta ja jäsenkunta. Ilmonen esittikin asian palauttamista valmisteluun, jotta selventyisi, mikä on Joutsan päätösvalta asiassa. Kalle Willmanin (kok.) kannatettua Ilmosen ehdotusta asiassa äänestettiin. Äänin 19–2 valtuusto kannatti asian pitämistä esillä.

Ensimmäisenä päätettiin kuntayhtymän perussopimuksen hyväksymisestä ja kunnanjohtajan valtuuttamisesta allekirjoittamaan lopullinen perussopimus. Päätösehdotuksena oli, että sopimus hyväksyttäisiin ja kunnanjohtaja valtuutettaisiin allekirjoittamiseen. Willman esitti, ettei päätösehdotusta pidä hyväksyä, mutta ei saanut kannatusta esitykselleen.

Sen jälkeen päätettiin kuntayhtymien välisen jakautumissopimuksen hyväksymisestä ja niiden yhtymähallitusten valtuuttamisesta viimeistelemään ja allekirjoittamaan jakautumissopimus. Päätösehdotuksena oli, että sopimus hyväksytään ja tahot valtuutetaan sopimuksen viimeistelyyn ja allekirjoittamiseen. Iiris Ilmonen esitti, ettei päätösehdotusta hyväksytä, ja Willmanin kannatettua Ilmosen esitystä valtuusto äänesti toistamiseen. Päätösehdotus tuli valtuuston päätökseksi äänin 19–2. Willman jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.

Tarja Kuikka