Luhangan kunnalla on ollut Suur-Savon Sähkö Oy:n hallintoneuvostossa jäsenyys. Jäsenyys on ollut avoinna, koska kunnan hallintoneuvoston jäsen on siirtynyt yhtiön hallitukseen. Kunnanhallitus päätti kokouksessaan valita Suur-Savon Sähkö Oy:n hallintoneuvoston jäseneksi Marjo Merivirran.

Jonna Keihäsniemi