Joutsan kunta tarjoaa tänäkin vuonna kunnan perhetyön asiakasperheille ja vähävaraisille joutsalaisille lapsiperheille mahdollisuuden lähteä perheretkille, jos koronapandemia vaan sen sallii. Retkien toteutuskaava on perinteinen, eli kesällä kohteena on Tykkimäen huvipuisto ja syksyllä Peurungan kylpylä.

Kunta on kustantanut perhetyön asiakasperheille ja vähävaraisille lapsiperheille perheretkiä jo useiden vuosien ajan. Pyrkimyksenä on ollut tarjota perheille toimintaa, joka näiltä jäisi taloudellisista tai muista syistä omin voimin toteuttamatta. Retkillä vanhemmat huolehtivat lapsistaan ja kunnan perhetyöntekijät vastaavat yleisistä järjestelyistä ja tukevat tarvittaessa vanhempia.

Kunta on kustantanut retket testamenttilahjoituksilla saaduista varoista, ja näin on tarkoitus toimia myös tänä vuonna. Retket maksetaan Pekka Uus-Mäkelän rahaston varoista, joita kunta voi käyttää muun muassa nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen.

Tämänvuotisten retkien tarkat kustannukset eivät vielä ole tiedossa, mutta aiempien vuosien tapaan niiden on ennakoitu asettuvan noin 3.000 euroon per retki. Sillä maksetaan kuljetukset, osallistujien sisäänpääsymaksut huvipuistoon ja kylpylään sekä heidän lounaansa.

Tarja Kuikka