Joutsan kunta jatkaa kotiin annettavissa palveluissa alkuvuodesta aloitettua lääkeautomaattikokeilua tämän vuoden loppuun saakka. Kunta hankki aiemmin kokeilua varten viisi lääkkeiden koneellista annosjakelua hyödyntävää automaattia, ja nyt niitä hankitaan sama määrä lisää.

Lääkeautomaatti tarkoittaa palvelukokonaisuutta, joka muodostuu asiakkaan kotiin asennettavasta lääkeautomaatista ja automaatin sekä sen asiakkuustietojen hallintaan käytettävästä etähallintasovelluksesta. Automaatin on määrä valvoa asiakkaan lääkkeiden ottoa muistuttamalla tätä puheäänellä tai valomerkeillä lääkkeenotosta. Jos lääke jää ottamatta, järjestelmä lähettää hälytyksen kotihoidon päivystysnumeroon, jolloin kotihoidon henkilökunta voi ohjata asiakasta lääkkeenotossa.

Laitteen käytöstä katsotaan olevan hyötyä sekä asiakkaalle, hoitajille että koko työyksikölle. Asiakas saa lääkkeensä ajantasaisesti, hoitajien käyntikertoja on voitu järkevöittää ja ruuhkahuippuja tasoittaa, ja automaatit ovat antaneet joustavuutta asiakaskäyntien uudelleen suunnitteluun ja ennakointiin. Kokemukset automaattien käytöstä ovat olleet Joutsan kotihoidossa erittäin myönteisiä.

Kokeilun jatkamista varten hankittavien viiden uuden lääkeautomaatin kustannukset, yhteensä 11.700 euroa, maksetaan Elina Lindgrenin ja Saimi Vallasjoen rahastojen varoista.

Tarja Kuikka